Actiegroep wil Herepoort terughalen uit Amsterdam

nieuws
Foto: Ronn

In Stad is een actiegroep gevormd die de Herepoort terug wil halen uit Amsterdam. Daarover schrijft de Groninger Internet Courant.

In de Herestraat verrees in de elfde eeuw een poort die onderdeel werd van de vestingwerken. Deze poort werd in 1621 vervangen door een nieuwe poort. De locatie waar het bouwwerk stond is sinds 1995 gemarkeerd in de bestrating. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de vestingwerken echter grotendeels ontmanteld, waarbij in 1874 de Herepoort verwijderd werd omdat men vond dat de poort te veel in de weg stond. Architect Pierre Cuypers zorgde er in 1885 voor dat de Herepoort weer werd opgebouwd. Niet in Groningen, maar in de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam.

De afgelopen decennia zijn er meerdere pogingen ondernomen om de poort terug naar Groningen te krijgen. Een actiegroep wil nu een nieuwe poging ondernemen. Ger Bos uit Stad vindt dat de poort terug moet op zijn oude plaats. Er zou al contact zijn geweest met het gemeentebestuur en de gemeenteraad om het onderwerp op de agenda te krijgen. De kansen lijken op voorhand echter klein. Bij eerdere pogingen liet het Rijksmuseum weten dat de poort nooit meer uit Amsterdam gaat vertrekken. Dit omdat de poort verweven is met de tuin van het museum.