Aanpak Ring Zuid: “Respecteer afsluitingen, haal geen hekken weg”

Aanpak Ring Zuid doet woensdag een klemmend beroep op automobilisten in en rond Stad om afsluitingen te respecteren en om geen hekken weg te halen.

Aanleiding zijn een aantal incidenten die zich afgelopen weken hebben voorgedaan. “Het gaat om incidenten die hebben plaatsgevonden bij de zuidelijke ringweg en de A28”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Sommige verkeersdeelnemers negeerden de afzettingen. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situaties voor de mensen die op de locaties aan het werk waren. Daarom roepen wij op om afsluitingen te respecteren.”

“Een wegafsluiting is vanwege de veiligheid van werknemers en verkeersdeelnemers”
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk wegen voor het verkeer open te houden, maar soms is dit niet mogelijk. Bijvoorbeeld als er wordt gesloopt of als er wordt gegraven. “We moeten dan een weg gedeeltelijk of in zijn geheel afsluiten. Dit doen we vanwege de veiligheid van de werknemers, maar ook vanwege de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Door een weg af te sluiten ontstaat er een tijdelijke bouwplaats, waar veilig gewerkt kan worden.”

“Haal geen hekken weg”
Wegen worden op verschillende manieren afgesloten. Vaak is het echter niet wenselijk om een grote blokkade neer te zetten. Een hek, of een aantal hekken, volstaan dan. Ook omdat een locatie in sommige gevallen bereikbaar moet blijven voor bouwverkeer of voor hulpdiensten. “Wie de hekken weghaalt creëert een onveilige situatie. De weg is immers een bouwplaats, waardoor het zo maar kan zijn dat het asfalt weg is, of er kunnen gaten in de weg zitten, of er kunnen materialen op het wegdek liggen. Ook houden bouwlieden geen rekening met verkeer. Zij kunnen onverwacht oversteken of bijvoorbeeld met machines achteruit rijden.”