Eerste ontwerp voor ‘Oekraïense wijk’ bij De Held; college wil buurt Oekraïense vrouwennaam geven

nieuws
Afbeelding via Gemeente Groningen

De tweehonderd Oekraïense vluchtelingen die de gemeente de komende vijf jaar wil opvangen op een leeg bouwkavel in De Held, krijgen een eigen straat met containerwoningen. Kosten: ongeveer anderhalf miljoen euro voor de bouw en 800.000 euro per jaar om de containers te huren.

Dat blijkt uit plannen die de gemeente Groningen donderdag richting de gemeenteraad naar buiten heeft gebracht.

De containers worden om-en-om in een rij van noord naar zuid geplaatst. Naast de meest oostelijke blokken komt een lange straat die de woonwijk voorziet van een in- en uitgang. Achter de containerblokken wordt een groen landschapje aangelegd en tussen de woonblokken komen pleintjes of parkeerplekken.

De honderd containers in de woonwijk moeten ongeveer 200 vluchtelingen kunnen huisvesten. De containerwoningen worden een mix van gezinswoningen en studio’s. De gemeente wil de tijdelijke woonbuurt voor vluchtelingen in september klaar hebben voor de eerste bewoners.

‘Eerst voor Oekraïners, later misschien ook voor anderen’

De containers blijven vijf jaar staan op het bouwkavel waar de gemeente eigenlijk de woonwijk De Held III wil bouwen.  Hoewel het plan specifiek bedoeld is voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne, sluit het gemeentebestuur niet uit dat op een later moment ook ‘andere doelgroepen’ in de tijdelijke woonwijk worden ondergebracht. De gemeente benadrukt dat het daarbij niet gaat om mensen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel.

Omdat de gebouwen relatief lang blijven staan en omdat er misschien ook andere mensen in de woningen worden geplaatst, wil de gemeente de exploitatie van het pand op termijn  het liefst onderbrengen bij een externe partij. Een woningcorporatie lijkt volgens de gemeente het meest voor de hand liggend.

Miljoeneninvestering wordt verhaald op het Rijk

De bouw van de tijdelijk opvanglocatie is niet goedkoop. De gemeente raamt de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein en de bouw van de containerwijk ergens tussen de 1,2 en 1,8 miljoen euro. Daar komt de huur van de honderd containers nog overheen: 803.000 euro per jaar. De gemeente wil de kosten echter volledig verhalen bij de rijksoverheid. Ook de rekening voor de ondersteuning van de vluchtelingen gaat naar Den Haag.

Tijdelijke wijk krijgt mogelijk Oekraïense vrouwennaam

De containers komen te staan op een braakliggend terrein, waar in de toekomst de nieuwe woonwijk De Held III moet komen. De bouw van deze woonwijk ligt al jaren stil, door gesteggel over de grond en over de manier waarop de nieuwe wijk moet worden ingericht.

De gemeenteraad stemde halverwege vorig jaar in met een voorstel om een aantal straten in de wijk naar Groningse vrouwen te vernoemen. De Held III moet dan ook, officieel of officieus, de naam ‘De Heldin’ krijgen.

Het gemeentebestuur wil dit plan doortrekken in de tijdelijke ‘Oekraiense buurt’: “Vooruitlopend op de nieuwe woonwijk De Held III, oftewel De Heldin, onderzoeken wij of de tijdelijke straat in het te realiseren buurtje een gepaste, mogelijk Oekraïense, vrouwennaam kan krijgen.”