Studeren in Groningen? Zoek snel een kamer!

Zorg dat je vóór 1 augustus een kamer hebt gevonden als je in Groningen gaat studeren. Daarvoor waarschuwen de gemeente, de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en de Groninger Studentenbond.

Besluit je toch om zonder kamer naar Groningen te komen, dan ben je hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd aangewezen op hotels of hostels, mocht daar nog plaats zijn. Dat zorgt voor hoge kosten en ongemak voor jezelf. De RUG en Hanzehogeschool benaderen de internationale studenten actief met bovenstaande boodschap. Die zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een kamer. Ze moeten dan ook vroeg beginnen met zoeken, bijvoorbeeld bij SSH of via de particuliere kamermarkt.

De woningmarkt in Groningen zit ook dit jaar niet mee. De gemeente, hoger onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en woningcorporaties spannen zich maximaal in om huisvesting voor studenten te realiseren. Daarom komen ze met bovenstaande boodschap. Op basis van prognoses en ervaringen is de capaciteit van de opvang tijdens de start van het studiejaar geraamd op ongeveer 260 bedden. Het is echter niet zeker of dat aantal volledig waargemaakt kan worden.

De gemeente streeft ernaar om september volgend jaar te komen met een structurele voorziening voor de piekopvang op de Zernike Campus. Het plan is, hier 400 eenheden te realiseren die mee kunnen groeien met de plek. In 2025 kunnen wellicht de eerste permanente eenheden op Zernike opgeleverd worden. Dan worden ook de Vrydematoren en de Gem-beton locatie bewoond.