Statenfractie D66 wil vasthouden aan beëindiging gaswinning

nieuws
Foto: Pexels

De Provinciale Statenfractie van D66 in Groningen wil vasthouden aan beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld volgend jaar. Zij keert zich daarmee tegen een motie die enkele leden op het komende partijcongres willen indienen.

In de motie wordt opgeroepen, de gaswinning te hervatten gezien de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De statenfractie van D66 is daar tegen, en sluit zich met dit standpunt aan bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat aangeeft dat verdere winning van Gronings gas onveilig is zolang de versterkingsoperatie nog niet is afgerond. Met de oproep volgen de Statenleden de lijn van minister Jetten voor Klimaat en Energie en staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw.

Fractievoorzitter Peter Gerrits: “Wij staan in nauw contact met hen en onze Tweede Kamerfractie en weten dat zij ons steunen in het streven de gaswinning zo snel als mogelijk volledig af te bouwen. Een verhoging van de gaswinning is voor ons onacceptabel, ook al zouden de opbrengsten hiervan terugvloeien naar de provincie. De veiligheid van onze inwoners is niet te koop.” In de Statenvergadering van vorige week is een motie van de fractie met vergelijkbare strekking aangenomen.

Bij het landelijke congres van D66 op 18 juni wordt gestemd over de moties die oproepen de gaswinning te hervatten. “Wij als Groninger Statenleden zullen hier nadrukkelijk tegen stemmen en we roepen andere leden van onze partij op hetzelfde te doen,” aldus Peter Gerrits. “We moeten vasthouden aan de belofte die we Groningers hebben gedaan.”