Ook abortuskliniek in Stad pleit voor vergoeding abortus voor Oekraïense vluchtelingen

nieuws
De abortuskliniek van Stimezo aan de Radesingel - Foto: Google Maps - Streetview

Maatschappelijke organisaties roepen minister Kuipers van Volksgezondheid op om de toegang tot abortushulpverlening beter te regelen voor Oekraïense vrouwen, internationale studentes en vrouwen zonder papieren. Ook Ellie Oosterhuis, directeur van abortuskliniek Stimezo aan de Radesingel, zette haar handtekening onder de brandbrief.

Hoewel Kuipers de Tweede Kamer begin mei nog de garantie gaf dat Oekraïense vrouwen in Nederland hun abortusbehandeling gegarandeerd vergoed zullen krijgen, blijkt in de praktijk dat dat niet het geval is. De abortusklinieken proberen de kosten (die oplopen tot ruim 1.100 euro per behandeling) nu veelal zelf te betalen, maar dat lukt niet altijd.

Bij de abortusklinieken in Nederland hebben zich sinds het begin van de oorlog in februari zeker 25 Oekraïense vluchtelingen gemeld, die een abortus nodig hadden. Maar nog steeds kunnen  alleen vrouwen die verzekerbaar zijn onder de Wet langdurige zorg (Wlz) hun abortus vergoed krijgen via een aparte subsidie. “Zolang kosten een drempel vormen, wordt niet voldaan aan uw wens en belofte dat toegang van abortus voor Oekraïense vrouwen gegarandeerd is”, schrijven de organisaties.  “Ditzelfde geldt voor alle andere in ons land verblijvende vrouwen die niet onder de WLZ vallen, bijvoorbeeld niet-werkende vrouwen met een visum of internationale studentes. Ook ongedocumenteerde vrouwen die ongewenst zwanger raken, worden geconfronteerd met kosten.”

Jaarlijks melden zich zo’n 250 vrouwen bij een kliniek voor abortus, terwijl ze daar niet voor kunnen betalen en ook geen subsidie kunnen krijgen. Hoewel het kabinet stelt dat klinieken ‘flexibel met de kosten kunnen omgaan’, stellen de kliniek dat ze niet genoeg geld hebben om de abortussen altijd voor te kunnen schieten.

“Financiële drempels in de toegang tot abortus kunnen een enorme impact hebben op het leven van deze vrouwen. Dit terwijl tegelijkertijd ook glashelder is dat het hier om een jaarlijks voor het Rijk verwaarloosbaar totaalbedrag gaat. Ook is duidelijk dat de kosten voor de samenleving vele malen hoger zullen zijn als vrouwen genoodzaakt zijn een ongewenste zwangerschap in kwetsbare omstandigheden uit te dragen. Wij vragen u als Minister van Volksgezondheid om voor deze groep vrouwen jaarlijks een toereikend bedrag ter beschikking te stellen, zodat toegang tot abortuszorg voor gevluchte Oekraïense vrouwen in Nederland ook daadwerkelijk gegarandeerd is.”