Martini Ziekenhuis: Positief financieel resultaat ondanks covid

nieuws

Het Martini Ziekenhuis heeft vorig jaar in financieel opzicht goed geboerd. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2021.

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt 15,9 miljoen positief. Het genormaliseerde resultaat (zonder incidentele baten) bedraagt 8,0 miljoen euro. Het jaar daarvoor was dat ‘slechts’ 0,8 miljoen euro. Die verbetering is voor 5,5 miljoen euro het gevolg van de resultaten van het financieel herstelprogramma Martini Slim Fit. Ondanks dat 2021 een jaar was waarin de coronapandemie opnieuw een grote stempel drukte op de zorg in het ziekenhuis, was er ook ruimte voor ontwikkeling en innovatie.

Vanwege de pandemie bleef de druk op de zorg onverminderd hoog. Er was sprake van langdurige (over)belasting van het personeel Opnieuw moesten patiënten teleurgesteld worden door operaties af te zeggen. Na een zomer met minder coronapatiënten, konden er toch operaties plaatsvinden. Maar begin november bleek het opnieuw nodig om de crisisorganisatie op te schalen.

Vorig jaar startte het Martini Ziekenhuis met het opnemen van patiënten via de opname lounge. Patiënten die komen voor een geplande operatie gaan vanuit een comfortabele wachtruimte lopend naar het Operatiecentrum. Daarmee creëert het ziekenhuis ruimte om meer patiënten te opereren.