College deelt zorgen over aanvaringen: “Oorzaak rammen busbaanbrug nog onbekend”

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De oorzaak van de aanvaring van de busbaanbrug, vorige week woensdag, is nog onbekend. Dat heeft wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer woensdag laten weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP, D66, PvdD, ChristenUnie en VVD. Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks: “Vorige week is er een aanvaring geweest. Wij willen weten wat er is gebeurd en hoe het heeft kunnen gebeuren. Wat is de gevaarsetting geweest en doet Rijkswaterstaat genoeg om de veiligheid op de vaarweg te waarborgen? Daarnaast willen we dat het College een bijeenkomst organiseert waarbij de raad met Rijkswaterstaat in gesprek kan en er vragen gesteld kunnen worden.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “We gaan Rijkswaterstaat vragen om dit gesprek aan te gaan”
Wethouder Broeksma: “Als College delen we de zorgen over de aanvaring. Om op het laatste punt in te gaan, wij zullen Rijkswaterstaat verzoeken om dit gesprek aan te gaan, om een technische sessie te organiseren. Een onderdeel daarvan zal zijn welke stappen reeds zijn gezet om de veiligheid te kunnen waarborgen.”

“Onderzoek naar de toedracht loopt nog”
Over de aanvaring: “Daags na het ongeluk sprak ik met de minister over deze kwestie. De minister liet weten dat hij zich ter volle bewust is van de ernst en dat hij ook op de hoogte is van de kwestie. De zorgen die u heeft, en die wij als College ook hebben, zijn dus persoonlijk overgebracht. Wat er vorige week precies is gebeurd, dat is onbekend. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog, Rijkswaterstaat kan hier nog niks over zeggen. Wel zijn we opgelucht dat het geen ernstig ongeluk met grote schade betrof. Een verdere ontwrichting van de verkeersstromen in de stad kunnen we niet hebben, aangezien de busbaanbrug een belangrijke schakel vormt in het ov-netwerk in de stad.”

“Busbaanbrug is de laagste brug”
Broeksma ging ook in op de zorgen die Platform Gerrit Krolbrug heeft geuit. Zij lieten zondag aan OOG Tv weten dat als het schip tien centimeter hoger was geweest, de fietsbruggen bij de Gerrit Krolbrug geramd zouden zijn. “De busbaanbrug is de laagste brug op de hele route. De fietsbruggen bij de Gerrit Krolbrug zijn zeventien centimeter hoger. Dus als een schip onder de busbaanbrug door kan, dan kan een schip onder alle bruggen door.”

Chloorazijnzuur
De wethouder erkent dat het schip chloorazijnzuur vervoerde. “Het transport voldeed aan alle ontheffingen. Zoals inderdaad terecht is opgemerkt voerde het schip twee blauwe kegels, wat betekent dat het zeer giftige stoffen vervoerd. Dit chloorazijnzuur werd vervoerd in een zogeheten tankcontainer. Deze stoffen worden op een zodanige manier vervoerd dat het bij een aanvaring niet beschadigd kan raken. Rijkswaterstaat meldt dat het 1.100 bruggen in beheer heeft, waarbij er in Groningen op relatief korte afstand veel kunstwerken aanwezig zijn. We zien dat qua veiligheid Rijkswaterstaat werkt aan een fundamentele verbetering. Zo wordt er gewerkt om de bedienapparatuur te verbeteren, worden er bruggen vervangen en worden schippers aangesproken op de veiligheid. Wel vinden we als College dat de veiligheid verder verbeterd moet worden, en zijn we ook niet tevreden met de snelheid waarbij dat nu gebeurd.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Welke maatregelen worden nu acuut genomen?”
Leemhuis: “Het is duidelijk dat wij niet tevreden zijn over de huidige situatie. Ik hoor u verschillende punten noemen, maar welke maatregelen neemt Rijkswaterstaat acuut. En dan heb ik het over nu, morgen en volgende week. Doet Rijkswaterstaat voldoende? En kan het College Rijkswaterstaat aansporen om meer te doen?” Broeksma: “Dit is iets van de langere adem. Ik ga vragen of Rijkswaterstaat hier met urgentie op kan reageren.”