Vrouwen promoveren al jaren méér dan mannen aan de RUG

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Uit onderzoek van het CBS bleek deze week dat het afgelopen studiejaar voor het eerst meer vrouwen dan mannen promoveerden aan Nederlandse universiteiten. Maar aan de Rijksuniversiteit Groningen is dit al jaren het geval.

Een promotie is een belangrijke stap voor een verdere universitaire carrière. Functies als universitair docent, hoofddocent en hoogleraar kunnen hiermee verkregen worden. Aan de RUG stijgt het aantal gepromoveerde vrouwen gestaag door de jaren heen. Waar er in 2019 nog 256 vrouwelijke promovendi waren, waren dat er vorig jaar al 347 vrouwen.

Traditioneel (d.w.z. sinds halverwege de jaren nul) promoveren vrouwen vooral aan faculteiten als Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Medische Wetenschappen. Deze faculteiten dragen dan ook het meest bij aan het feit dat er nu aan de RUG meer vrouwen dan mannen promoveren. Maar sinds de jaren tien promoveren vrouwen juist ook in het traditionele ‘mannenbolwerk’ van Science & Engineering.

Reden hiervoor is dat de RUG jarenlang actief beleid heeft gevoerd om meer vrouwen aan te trekken; vooral door verschillende programma’s die activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek organiseren. Dat geldt zowel voor universiteiten als voor basisscholen en middelbare scholen. Al deze activiteiten hebben geholpen om de exacte wetenschappen onder de aandacht te brengen, ook bij vrouwen.

Daarnaast heeft ook de faculteit Science & Engineering geprobeerd om vrouwelijke hoogleraren aan te trekken. Bijvoorbeeld door het Rosalind Franklin programma. Meer vrouwelijke wetenschappers betekent meer vrouwen die college geven, meer vrouwen die studenten begeleiden en meer vrouwen die zichtbaar zijn in de media. Dus meer vrouwelijke rolmodellen, waardoor de drempel voor andere vrouwen en meisjes lager wordt.