Transferium De Punt: “De vlag kan nog niet uit, maar dit zou heel fantastisch zijn”

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er een streep gezet door de plannen om bij De Punt een transferium aan te leggen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur in de gemeente Tynaarlo.

“De geruchten gingen al een tijdje, maar dat het nu ook zwart op wit staat, dat wist ik niet”, reageert Erik Bazuin uit Glimmen. Bazuin is één van de mensen achter een petitie, die in februari werd gestart, die tegen het transferium ageert. “Je hebt het over nut en noodzaak. Vanaf het begin is het plan omstreden. Zowel in de Provinciale Staten als in de gemeenteraad is het plan met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Ook vanuit de samenleving is er geen draagvlak voor dit project. Bij Haren is al een groot transferium dat voldoende parkeergelegenheid biedt.”

Roerdomp, hermelijn en ijsvogel
Daarnaast gaat de aanleg van het transferium ten koste van de natuur. Met het plan staat er een nieuwe afrit gepland aan de noordwestkant. Dit is een belangrijk foerageer- en leefgebied voor veel vogels en andere diersoorten. “In het gebied blijkt de otter, die er ook jongen heeft, de bever, de roerdomp, bunzing en hermelijn te wonen. Daarnaast gaat de geplande afrit ook nog eens dwars door een broedplaats van de ijsvogel.”

“Vlag kan nog niet uit”
Het plan voor een transferium kwam in 2019 stil te liggen vanwege de stikstofproblematiek. De gemeente lijkt er nu helemaal mee te willen stoppen. In het coalitieakkoord staat dat nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk zijn aangetoond. “Het is heel mooi nieuws. De vlag kan nog niet uit, want het blijft politiek. De provincie is namelijk de afgelopen periode heel stil gebleven. De Partij voor de Dieren heeft wel vragen gesteld, maar daar is nog geen antwoord op gekomen.”

Petitie
Mocht de gemeente willen stoppen met het plan, dan wordt de aanleg zo goed als onhaalbaar omdat de provincie Drenthe de gemeente nodig heeft vanwege het bestemmingsplan en de grond. “We houden de vinger aan de pols. Mensen die de petitie overigens nog willen tekenen, die kunnen dit nog doen. De petitie is nog open tot en met 30 mei.”