Statenfracties maken zich zorgen over situatie TopsportZorgCentrum

nieuws
Foto Andor Heij. Topsportzorgcentrum avond.

De fracties van de PvdA en het CDA maken zich zorgen over de situatie van het TopsportZorgCentrum en hebben het provinciebestuur om opheldering gevraagd.

Afgelopen week werd duidelijk dat verschillende organisaties, die met FC Groningen samenwerken in het TopsportZorgcentrum, hun beklag hebben gedaan. Ze hebben aangegeven dat FC Groningen, tegen de afspraken in, steeds meer naar de hand zet. In 2018 stelde de Provinciale Staten een bedrag van 700.000 euro beschikbaar. Een nadrukkelijke voorwaarde was dat het gebouw zou gaan dienen als een multifunctioneel gebouw, waarin topsport, top-ondernemen en topzorg zouden samenkomen. Door het gedeelde gebruik zou er een kruisbestuiving ontstaan tussen de verschillende huurders en sporters.

In een eerder dit jaar gepresenteerde evaluatie blijkt dat de FC hier nu anders tegen aan kijkt. “Wij vinden het niet correct dat FC Groningen op deze wijze het topsportcentrum claimt”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Pascal Roemers. “Het is juist de meerwaarde geweest om zo breed mogelijk topsport te faciliteren.” Zijn collega van het CDA, Robert de Wit: “Dit is in onze ogen een zeer onwenselijke ontwikkeling. Daarnaast was de wettelijke eis bij de verstrekking van deze subsidie dat het topsportzorgcentrum voor minimaal twintig procent door andere gebruikers moet worden gebruikt. Met deze ontwikkeling bestaat de kans dat niet meer aan deze eis wordt voldaan.”

Zowel de PvdA als het CDA vinden dat gemaakte afspraken moeten worden nageleefd. Beide partijen hebben vragen gesteld aan het College.