Regeling voor natuurinclusief bouwen van kracht

De regeling Natuurinclusief Bouwen is vanaf woensdag in werking getreden. De maatregel moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit toeneemt bij het bebouwen van de omgeving.

Vanaf nu geldt de regeling alleen voor nieuwbouw waarbij het bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. In deze gevallen moet er nu eerst worden gekeken naar manieren hoe de bouw de biodiversiteit kan versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten voor vogels.  De maatregel zal stapsgewijs worden ingevoerd totdat natuurinclusief bouwen verplicht is.

Om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om zelf meer natuurinclusieve maatregelen te nemen is er nu ook een stimuleringsactie. Deze actie bestaat uit een korting van vijfentwintig procent op producten die de biodiversiteit versterken. De korting kan oplopen tot vijftig euro.

Woensdagochtend heeft Wethouder Roeland van der Schaaf een ‘stimuleringspakket biodiversiteit’ overhandigd aan de stadskerk. De stadskerk heeft het terrein namelijk op meerdere plekken vergroend. Het pakket bestond uit een insectenhotel en nestkasten