Politiek over handelswijze MartiniZorg: “Zorg moet gaan om mensen en niet om winst”

De fracties van de SP, PvdA en GroenLinks hebben het gemeentebestuur om opheldering gevraagd naar aanleiding van de handelswijze van het inmiddels failliete MartiniZorg.

Dinsdag bleek uit onderzoek van RTV Noord dat de eigenaar van het zorgbedrijf, Ruud Slot, zichzelf in de afgelopen jaren ruim twee miljoen euro uitkeerde. Zo keerde hij zichzelf een salaris uit, dat binnen de wettelijke normen viel. Tegelijkertijd liet de zorgondernemer, die via een moeilijke constructie waarmee hij de uiteindelijke eigenaar was van het nu failliete bedrijf, grote bedragen uitkeren als dividend. Een bedrag wat opliep tot 2,1 miljoen euro. Slot zelf ontkent echter dat hij het geld uit de zorg onttrok en stelt dat hij het gebruikte om er opnieuw in te investeren. Bewijs daarvoor is echter niet door Slot gegeven. De handelingen zijn legaal, maar worden door externen omschreven als twijfelachtig.”

Jimmy Dijk (SP): “We moeten de marktwerking in de zorg zo snel mogelijk stoppen”
De fracties van de SP, PvdA en GroenLinks omschrijven het gedrag als onbehoorlijk en onacceptabel. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “De zelfverrijking gaat ten koste van cliënten en werknemers. Dat is wat de markt veroorzaakt en de wet toestaat. We moeten de marktwerking in de zorg zo snel mogelijk stoppen. Geld voor de zorg moet nr de zorg.” Julian Bushoff van de PvdA reageert: “Zorg moet gaan om mensen en niet om winst. Het tegenovergestelde lijkt het geval bij MartiniZorg. Een onacceptabel resultaat van doorgeslagen marktwerking. Dividend die nu in de zak van de eigenaar verdwijnt hoort naar de zorg te gaan.”

De partijen willen van het gemeentebestuur weten of zij wel inzage in de financiering van MartiniZorg af kan dwingen. Ook wil men weten of het bedrag teruggevorderd kan worden en hoe zulke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.