Ondernemer achter failliet MartiniZorg betaalde zichzelf miljoenen; gemeentes grijpen in (update)

nieuws
Foto Chris Bakker

Legaal, maar moreel verwerpelijk. Dat is de conclusie die deskundigen verbinden aan het gedrag van Ruud Slot, de ondernemer achter MartiniZorg. Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat de eigenaar van het failliete zorgbedrijf zichzelf in de afgelopen jaren ruim twee miljoen euro uitkeerde.

Uit het onderzoek van de regionale omroep blijkt onder meer dat Slot zichzelf een salaris uitkeerde, wat binnen de wettelijke normen viel. Tegelijkertijd liet de zorgondernemer, die via een moeilijke constructie waarmee hij de uiteindelijke eigenaar was van het nu failliete bedrijf, grote bedragen uitkeren als dividend. Een bedrag wat opliep tot 2,1 miljoen euro. Slot zelf ontkent echter dat hij het geld uit de zorg onttrok en stelt dat hij het gebruikte om er opnieuw in te investeren. Bewijs daarvoor is echter niet door Slot gegeven.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en een emeritus-hoogleraar openbare financiën (Harrie Verbon) is alles wat Slot deed compleet legaal, maar wel twijfelachtig als het om moraliteit gaat. Verbon spiegelt het gedrag van Slot zelfs aan  de in opspraak geraakte Sywert van Lienden, door zichzelf op deze manier met zorggeld te verrijken.

Nieuwe regels in de maak voor jeugdzorgbedrijven

Later op de dinsdagmiddag werd (via RTV Noord) duidelijk dat de Groningse gemeentes voornemens zijn om dergelijke praktijken aan banden te leggen. Jeugdzorgbedrijven de provincie mogen binnenkort nog maximaal vijf procent winst maken. Ook mogen vennoten van maatschappen en eenmanszaken niet meer dan 100.000 euro winst maken. Daarnaast gaat er een verplichting gelden dat maatschappelijk geld alleen nog besteed mag worden aan zaken die de kwaliteit van de jeugdzorg verbeteren.

De gemeente Groningen wil daarnaast een regel instellen dat zorgondernemers alleen dividend mogen uitkeren onder strikte voorwaarden. Daarnaast stelt de gemeente financiële beperkingen op aan bestuurders van een zorginstelling én hun directe familieleden.

Zowel de gemeente als het samenwerkingsverband van Groningse gemeenten op het gebied van publieke gezondheid en zorg stellen dat de nieuwe regels hoogstwaarschijnlijk nog steeds niet zorgen voor een waterdicht systeem. De nieuwe regels zijn voornamelijk bedoeld om grote spelers te beperken in hun winstbejag en een signaal af te geven naar ondernemers op jeugdzorggebied.

Geschiedenis

MartiniZorg had woonlocaties in Stad en Hoogkerk. Op beide locaties werd zorg en begeleiding aangeboden aan 55-plussers die te maken hebben met een verstandelijke of psychische beperking. De zorginstelling kampte al enkele jaren met problemen. In december 2020 werd het geconfronteerd met een claim door het RIGG.

Vorig voorjaar kwam het onder extra toezicht te staan nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar zorgen had geuit over de kwaliteit van zorg binnen de instelling. De inspectie had MartiniZorg in het oog gekregen nadat in 2017 en 2018 opvallend hoge winsten waren gemaakt. Het faillissement kwam in een stroomversnelling, nadat ‘stakeholders’ eind vorig jaar hun contracten beëindigden. Eén daarvan was de gemeente Groningen.

Begin dit jaar ging het bedrijf failliet. Oud-medewerkers en -cliënten zochten vervolgens de media op om misstanden binnen het bedrijf te melden. Personeel was soms ongeschoold en drugsdealers zouden in- en uitlopen in het pand. Ook werd een medewerker neergestoken door een cliënt.