Meerderheid raad Groningen: ‘Extra gaswinning door vertraging stikstoffabriek onacceptabel’

nieuws
Foto: Gasunie

Een meerderheid van de fracties in de Groningse gemeenteraad wil dat het college van B&W zich uitspreekt tegen het verder opendraaien van de Groningse gaskraan door de oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek.

De raadsfracties van de ChristenUnie, GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren, PvdA, de Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden gaan woensdag instemmen met een motie, die het gemeentebestuur dwingt om in beroep te gaan tegen ieder besluit van de Rijksoverheid om de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek te gebruiken om meer aardgas te winnen in Groningen.

“Het besluit om de gaswinning af te bouwen en, meer nog, om definitief te stoppen met de gaswinning uit het Groningerveld, is van het grootste belang voor de inwoners van het bevingsgebied”, stelt raadslid Peter Rebergen (ChristenUnie) “Dit besluit moet dan ook worden nagekomen.” Justine Jones vult aan namens GroenLinks: “Als de vertraging van de bouw van de stikstoffabriek toch tot een hoger winningsbesluit leidt, dat moeten we als gemeenteraad, samen met de regio, daartegen in beroep gaan.”

De motie volgt nadat de Gasunie twee weken geleden een oproep deed aan staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat om dit jaar 1,4 miljard kubieke meter extra gas te winnen uit Groningen. De staatssecretaris lijkt voorlopig niet van plan te zijn om daar akkoord mee te gaan.