‘Housing officer’ moet huisvestingsperikelen voor nieuwe RUG-studenten beteugelen

nieuws

Een ‘spin in het web’ op het gebied van studentenhuisvesting. Zo omschrijft het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit de rol van de nieuwe ‘housing officer’ die het universiteitsbestuur gaat aanstellen. De nieuwe functionaris moet huisvestingsperikelen, zoals die aan het begin van het studiejaar ontstonden, gaan voorkomen.

Met deze beslissing volgt de RUG andere Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs die al zo’n functionaris hebben. De ‘housing officer’ moet de samenwerking tussen alle betrokken partijen bevorderen en de informatieverschaffing voor studenten verbeteren in de ‘grillige en complexe woningmarkt’, zo stelt het bestuur van de universiteit.

Reactie op grote problemen van vorig jaar

Groningen kampt al jaren met een groot tekort aan woonruimte voor studenten. Met name aan het begin van het studiejaar (augustus, september en oktober) worden internationale studenten daar de dupe van. Ook vorig jaar moest, voor het zoveelste jaar op rij, noodopvang worden geregeld voor honderden internationale studenten. Deze locaties bleken te klein, waardoor internationale studenten bij mensen moesten ‘couchsurfen’ of op campings moesten slapen. Dat noopte verschillende studentenorganisaties om het Academiegebouw enige tijd te bezetten.

“De huisvestingsperikelen van 2021-2022, waarbij veel internationale studenten afhankelijk waren van noodopvang en andere ad-hoc oplossingen, zijn daarvan een illustratie”, schrijft de RUG. “Voor de komende acht jaar wordt zelfs een oplopend tekort aan huisvesting verwacht, als gevolg van de groei van het aantal internationale studenten.”

Studenten blijven zelf verantwoordelijk voor woonruimte

Studenten blijven wel zelf verantwoordelijk voor woonruimte: “Het RUG-beleid erop gericht de positie en kennis van de student versterken, waardoor deze zelf in staat is geschikte woonruimte te vinden en daarvoor ook verantwoordelijk is. De housing officer zal de samenwerking tussen alle betrokken partijen moeten bevorderen en de informatieverschaffing voor studenten verbeteren.”