Groningse scholieren zijn minder gelukkig sinds corona; daling aantal rokers en drinkers stagneert

nieuws
Foto: Dids (via pexels.com)

Vóór de coronaperiode gaf 80 procent van de Groningse scholieren aan (zeer) gelukkig te zijn. In het najaar van 2021 was dat is gedaald naar 74 procent in 2021. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van de GGD Groningen.

Bijna de helft van alle tweede- en vierdeklassers in de provincie Groningen heeft meegedaan aan het onderzoek. Daaruit blijkt dat het merendeel van de scholieren (64 procent) snel herstelt na een moeilijke periode. Een minderheid (41 procent) vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. Het vertrouwen in de toekomst van Groningse scholieren is wel hoog (85 procent).

Tijdens de coronacrisis maakte ongeveer zeventig procent van de scholieren in de provincie Groningen ingrijpende gebeurtenissen mee. Achttien procent gaf aan hier nog steeds last van te hebben. Volgens de GGD gaat het dan om gebeurtenissen als quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname of ziekte of overlijden van een naaste. De meeste Groningse scholieren (86 procent) kunnen wel bij iemand terecht als ze daar problemen mee hebben.

Weinig veranderd in leefstijlgedrag

In het leefstijlgedrag van Groningse scholieren veranderde weinig tijdens de coronacrisis. Bijna één op de tien Groningse scholieren rookt in 2021 en 33 procent heeft aangegeven in de afgelopen maand alcohol gedronken te hebben.

Dit is nagenoeg gelijk aan de meting van 2019. Daarmee is jarenlange daling van het percentage rokers en alcohol drinkers gestagneerd.