Veel belangstelling bij herdenking oorlogsslachtoffers Martinikerkhof

nieuws
Foto: Annelies van Santen

In de gemeente Groningen wordt woensdagavond op verschillende plekken stilgestaan bij de slachtoffers die het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij recentere militaire conflicten. Om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte in acht genomen.

De herdenking op het Martinikerkhof heeft woensdagavond veel mensen op de been gebracht. Onder de aanwezigen ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) en Commissaris van de Koning René Paas (CDA). De herdenking werd voorafgegaan door een Stille Tocht die rond 18.45 uur startte bij het Joods Monument aan de Hereweg. Volgens een fotograaf liepen er veel mensen mee tijdens de tocht. Ook stonden er veel mensen langs de kant. De Stille Tocht arriveerde rond 19.45 uur bij het monument Sint-Joris en de Draak bij de Martinikerk waar om 20.00 uur twee minuten stilte in acht werden genomen.

René Paas: “De tirannie verdrijven is een opdracht voor ons allemaal”
Tijdens de herdenking hield Commissaris van de Koning René Paas een toespraak. In deze toespraak verwees hij naar de oorlog in Oekraïne. Volgens Paas is met de oorlog pijnlijk duidelijk geworden dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ook moeten we niet denken dat de oorlog in Oekraïne enkel Poetin’ oorlog is. “Deze oorlog raakt ons ook omdat er veel voor ons op het spel staat. Vrijheid spreekt nooit vanzelf, vrijheid vraagt offers. De tirannie verdrijven is een opdracht voor ons allemaal.” Na afloop werden er kransen gelegd.

Te laat
Het in acht nemen van de twee minuten stilte begon op het Martinikerkhof drie minuten te laat. Volgens een gemeentewoordvoerder was er sprake van een onvoorziene omstandigheid in het schema van het luiden van de klokken van de Martinitoren. In plaats om het schema om te gooien werd het programma gecontinueerd. Stadsdichter Myron Hamming begon daarom om 20.00 uur met zijn voordracht, de twee minuten stilte startten om 20.03:28.

Tekst gaat verder onder de foto

De Stille Tocht wordt voorafgegaan door de Gruno’s Postharmonie. Foto: Rieks Oijnhausen

Joods Monument
Op kerktorens, op overheidsgebouwen en in veel straten hangt de Nederlandse driekleur vanaf 18.00 uur halfstok. Eerder op de avond werd bij het Joods Monument een krans gelegd. Deze krans werd gelegd door het gemeentebestuur, stichting 4 Mei Herdenking en de Joodse Gemeente Groningen.

Herdenkingen
Ook op andere plekken in de gemeente vonden woensdagavond herdenkingen plaats. In Ten Boer was er een herdenking bij het oorlogsmonument in het dorp. In Engelbert werden oorlogsslachtoffers herdacht op de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Kerk. In Lewenborg startte om 19.00 uur een Stille Tocht. Vanaf het Dok liep men naar de Nieuwe Begraafplaats Noorddijk.

Foto: Chris Bakker

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) legt een krans bij het Joods Monument. Foto: Annelies van Santen

Foto: Annelies van Santen
Foto:; Annelies van Santen