‘Groene ruimte rond Esserberg moet behouden blijven’

nieuws
Foto; Google Maps - Streetview

De raadsfractie van D66 dient woensdag samen met de fracties van GroenLinks, Stadspartij 100% voor Groningen en PvdA een voorstel in om de groene ruimte van de Esserberg te bewaren.

Het groen rond de Esserberg is onderdeel van de groene long tussen Groningen en Haren. Volgens de fracties lijkt het college van B&W voor te sorteren op de uitbreiding van sportvelden op de Esserberg. Zij vinden dit echter te voorbarig en verstrekkend. D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel: “De groene ruimte tussen Groningen en Haren is essentieel. Het is een belangrijk ecologisch verbindingsgebied en bovendien hebben we met de toenmalige gemeente Haren afgesproken dat we het niet zouden bebouwen.”

Onderdeel van het raadsvoorstel is ook, dat de gemeente voorkeursrecht heeft bij verkoop van de gronden. ‘Dat is een goed idee,” zegt Rustebiel. ”De grond in het gebied is erg versnipperd en heeft veel eigenaren. Als de gemeente het voorkeursrecht krijgt en zo de gronden kan aankopen, kunnen we ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Zo kunnen we het gebied meenemen in de landschapsvisie, die het college nu op verzoek van D66 aan het uitwerken is.”

De partijen geven aan, sport niet uit te sluiten. “Wij draaien het om. Het gebied heeft primair een ecologische en groene bestemming,” zegt Rustebiel “Als er daarnaast nog ruimte is voor andere functies zoals sport, dan moeten we dat bekijken als ook de landschapsvisie er ligt. Maar groen en ecologie zijn het vertrekpunt.” Het is nog niet duidelijk wanneer het voorstel in de gemeenteraad besproken wordt.