Gemeentebestuur krijgt recht op eerste koop groene long, maar mag dit niet zomaar bebouwen

nieuws
Foto; Google Maps - Streetview

De Groningse gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met een amendement dat het gemeentebestuur toestemming geeft om recht op eerste koop af te dwingen van de groene long tussen Stad en Haren. Maar de grond mag in de toekomst niet zomaar bebouwd gaan worden.

Fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66: “Het is belangrijk dat de groene long de groene long blijft. Er wordt nu voorgesorteerd op sport, maar het is belangrijk om de tijd die we nu hebben goed te gebruiken, en om te kijken of de sportcapaciteit ook op andere plekken gevonden kan worden.” Mariska Sloot van de Stadspartij 100% voor Groningen: “Tijdens de herindeling is er een bestuursovereenkomst afgesproken waarin staat dat de groene long niet bebouwd gaat worden. Dat is voor ons een heel belangrijk uitgangspunt.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “De afspraak is onbebouwd laten. Het idee is dat sportclubs hun faciliteiten op de Esserberg uit kunnen breiden. Daar kun je je van alles bij voorstellen. Lichtmasten, hekken, kleedkamers. Dat is allemaal niet wat we hebben afgesproken. Van het gemeentebestuur hebben we vanmiddag in de commissievergadering vergadering begrepen dat dit ook niet zo maar de bedoeling is.”

Kirsten de Wrede (PvdD): “Belangrijk dat het gebied groen blijft”
De groene long is een gebied van ongeveer vier hectare tussen Stad en Haren. Een gebied waarvan altijd gezegd is dat het groen moet blijven. Sportclubs op sportpark Esserberg willen echter graag uitbreiden. Zij zitten tegen de maximale capaciteit aan van wat er qua trainingen en wedstrijden mogelijk is. Uitbreiding zou ruimte bieden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan op eerste koop, waarmee voorkomen wordt dat grond in handen komt van projectontwikkelaars. Toch laten diverse partijen weten dat dit niet betekend dat weilanden zomaar omgebouwd kunnen worden tot sportveld. Partijen vinden dat natuur boven sport boven staat. Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren: “Wij vinden het belangrijk dat het gebied groen blijft. Het gaat om een gebied dat een belangrijke rol speelt bij de ecologische verbindingszones. Ecologie is hier belangrijker dan sport.”

“Niet voorsorteren”
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen laat weten dat er op geen enkele manier wordt voorgesorteerd. Een aankoop betekent niet dat het leidt tot bebouwing. Mocht dat wel gaan gebeuren dan zal er een procedure gevolgd gaan worden.