Gemeentebestuur herkent zich niet in klachten leefbaarheid Selwerd

nieuws
Foto: google maps

Het gemeentebestuur herkent zich niet in de klachten die bij de fractie van de PVV zijn binnengekomen over de leefbaarheid in Selwerd. Dat laat wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV. “We zijn de afgelopen periode de wijk ingetrokken om met mensen in gesprek te gaan om te horen wat er leeft”, vertelt Ram. “Van bewoners van de Berkenflat in Selwerd hebben we veel klachten ontvangen over hun leefomgeving, de wijkvernieuwing en de gevolgen van het parkeerbeleid. Wij zijn deur aan deur geweest om te horen wat er leeft, en we zijn benieuwd of het gemeentebestuur hier in kan bemiddelen.”

Parkeren
Wethouder Broeksma: “Er zijn onder andere klachten over het parkeren bij de flat, dat het parkeerterrein regelmatig gebruikt wordt door derden waardoor overlast wordt ervaren. Dit is erg vervelend. Woningcorporatie Patrimonium is genegen om maatregelen te nemen, hoewel er bij de corporatie geen klachten zijn binnengekomen. Een deel van de parkeeroverlast wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan Sunny Selwerd. De verwachting is dat als deze werkzaamheden zijn afgerond, ook de overlast af gaat nemen. Mocht de overlast blijven dan kan er nagedacht worden over een verbod of een slagboom. Maar dit is aan Patrimonium.”

Afval
Ook zijn er klachten over de aanleg van een ondergrondse container die een bovengrondse inpandige container in de Berkenflat moet gaan vervangen. Vooral voor ouderen is dit vervelend. “De ondergrondse containers zijn op veel plekken in de stad te vinden. Wij zien dit probleem niet zo. Ook omdat onze ervaring is dat mensen het met de hulp van hun omgeving kunnen regelen. Men kan bijvoorbeeld kiezen door pedaalemmerzakjes waardoor het gewicht minder zwaar wordt. Als het de senioren niet lukt kunnen familieleden of buren te hulp schieten. Zij kunnen het pasje van de bewoners gebruiken. Gezien onze ervaringen zijn we niet van plan om maatregelen te nemen.”

Herinrichting Mispellaan
Bij de PVV kwamen er ook klachten binnen over de herinrichting van de Mispellaan, tussen de Berkenflat en het parkeerterrein van winkelcentrum Selwerd. Wethouder Broeksma: “In de zomer van 2021 is hier het Warmtenet aangelegd. Als gevolg daarvan zijn de Berkenlaan en de Esdoornlaan autoluw ingericht. Dit is van tijdelijke aard. De bedoeling was om in 2021 activiteiten en experimenten te organiseren om te kijken wat het beste is qua definitieve inrichting. Na contact met bewoners bleken er zorgen te zijn over mogelijke overlast van deze activiteiten. Daarom hebben we dit opgeschort. Toch zijn er de afgelopen periode mooie resultaten geboekt. Er zijn namelijk twee groepen ontstaan. Een klankbordgroep die meedenkt over de definitieve inrichting van de straat, en een activiteitengroep die activiteiten wil organiseren.”

Ook ging Broeksma in op de situatie in de Berkenlaan. Deze weg blijft voorlopig open om bepaalde locaties bereikbaar te houden. Voor de bouwvak wordt de Berkenlaan een doodlopende weg, waarmee eventuele overlast tot het verleden gaat behoren.