Bouw ‘eco-verbindingszone’ van start met eerste paal voor nieuwe brug in Meerweg

nieuws
Start bouw faunapassage Meerweg in Haren. Foto via Provincie Groningen

Na ruim tien jaar voorbereiding werd vrijdagmiddag het startschot gegeven voor de aanleg van een ‘ecologische verbindingszone’ bij de Meerweg in Haren.

Johan Hamster (gedeputeerde provincie Groningen), Glimina Chakor (gemeente Groningen en Annette van Velde (waterschap Noorderzijlvest) gaven samen het startsein en keken toe hoe de eerste paal voor een nieuwe brug in de Meerweg de grond in ging.

Met deze nieuwe verbinding kan schoon beekwater vanuit de Drentsche Aa het Paterwoldsemeer in stromen en kunnen dieren straks veilig oversteken tussen de twee gebieden. Het doel van het project is om de natuurgebieden in Groningen en de kop van Drenthe met elkaar te verbinden, zodat otters, kikkers, ringslangen en vissen zich op een veilige manier verplaatsen.

De werkzaamheden beginnen nu met de bouw van een brug in de Meerweg, die in november gereed moet zijn. Dan begint het grondwerk voor het versterken van de kades aan de noord- en zuidzijde van de Meerweg. Vervolgens worden er aan de noordzijde faunarasters en amfibieënschermen geplaatst, zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Aan de zuidzijde wordt bevergaas geplaatst. Dit voorkomt dat bevers in de kades kunnen graven. Deze tweede reeks werkzaamheden begint in september.