‘Verkeersbeeld Stad stabiel, ondanks drukke spitsen’

nieuws
Foto: 112 Groningen

Ook tijdens de één-na-laatste week van Operatie Julianaplein was het ’te druk’ qua autoverkeer in Groningen. Maar de drukte is volgens Groningen Bereikbaar wel gestabiliseerd en daardoor waren grote, nieuwe ingrepen in de verkeersstromen de afgelopen week niet nodig geweest.

Het verkeersbeeld is volgens Groningen Bereikbaar vergelijkbaar met de voorgaande: Stabiel, maar wel met de bekende drukke spitsen. Tijdens de ochtend- en avondspits is het druk aan met name de westkant van Groningen, het Emmaviaduct, de Stationsweg en de toegangswegen naar de stad. Wel heeft het ‘doseren’ bij de verkeerslichten bij het Emmaviaduct en de Stationsweg volgens Groningen Bereikbaar geleid tot minder vertraging bij het OV.

De vrachtwagen die dinsdagmiddag kantelde op de aansluiting van Ring Noord op Ring West gooide wel roet in het eten en veroorzaakte tijdens de avondspits vertragingen op de Noordelijke en Oostelijke ringweg en ook op het onderliggend wegennet.

Nog steeds teveel verkeer op de weg

Ook in de afgelopen week werd de benodigde twintig procent afname in het verkeer in en rond Groningen niet gehaald, stelt de samenwerkingsorganisatie rond mobiliteit in Groningen. “Het blijft op dezelfde plekken drukker dan in eerdere fases van Operatie Julianaplein”, schrijft Groningen Bereikbaar. “We zien geen nieuwe knelpunten ontstaan.”

Het aantal mensen wat voor de fiets koos in de Stad is wel licht toegenomen, aldus de mobiliteitsorganisatie: “In de afgelopen week telden we 20.100 fietsers op een gemiddelde werkdag in de Brugstraat. Vorige week waren dat er 19.200.”

Dodenherdenking en bevrijdingsfestival mogelijk knelpunten in meivakantie

Hoewel er voor de komende week geen nieuwe afsluitingen gepland staan. De meivakantie, de stille tocht op 4 mei en het bevrijdingsfestival 5 mei leiden wel tot andere verkeersstromen. “Waar nodig en waar mogelijk treffen we ook dan aanvullende maatregelen, zodat het verkeer en met name het OV en de hulpdiensten doorgang kan vinden”, besluit Groningen Bereikbaar. “Hierbij valt te denken aan het anders afstellen van verkeerslichten of de inzet van verkeersregelaars.”