Vragen rond herindeling opnieuw ingediend: ‘Antwoorden waren aantoonbaar onjuist’

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Het provinciebestuur heeft een aantal schriftelijke vragen van de Partij voor het Noorden niet alleen met tegenzin beantwoord. De antwoorden waren ook aantoonbaar onjuist of gaven geen antwoord op de vraag. Met steun van zeven andere Statenfracties dient de Partij voor het Noorden de vragen daarom opnieuw in.

De Partij voor het Noorden diende eind oktober vragen in bij het  College van Gedeputeerde Staten, nadat de toenmalige minister Ollongren besloot dat de herindelingsprocedure voor de Gelderse gemeente Scherpenzeel moest worden gestopt.

Daarop wilde het Burgercomité Haren dat ook de herindeling van de gemeente Haren met Groningen opnieuw onder de loep wordt genomen. De Partij voor het Noorden steunde het Burgercomité door aan het provinciebestuur naar de hoed en de rand te vragen.

‘College speelt geen open kaart’

Voorzitter Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren nam de antwoorden op de vragen van het provinciebestuur nauwgezet onder de loep. De conclusie van Biezeveld: ‘Het college heeft ervoor gekozen om geen open kaart te spelen en de Staten en de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren de waarheid te onthouden over de herindeling van Haren.’

Volgens Biezeveld is er maar één logische verklaring voor deze actie: “De waarheid mocht niet boven tafel komen. Anders zou blijken dat de betrouwbaarheid van het herindelingsadvies, wat ten grondslag ligt aan de Wet tot samenvoeging van de gemeenten, in het geding zou komen.”

‘Zeer ernstig’

Samen met 50Plus, de PVV, BVNL, de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Groninger Belang en OnsGroningen dient de Partij voor het Noorden de vragen daarom nogmaals in. De Statenfracties zijn niet tevreden met de manier waarop de provincie antwoord heeft gegeven op de vragen, zeker nu zou blijken dat de antwoorden merendeels aantoonbaar onjuist beantwoord zijn of zijn genegeerd door het College van Gedeputeerde Staten.

“Wij vinden de bevindingen van het Burgercomité Haren ernstig”, laat Leendert van der Laan weten namens de Partij voor het Noorden. “We willen de controlerende rol als Provinciale Staten  goed uitvoeren teneinde het vertrouwen in de politiek in algemene zin te verbeteren.”