SKSG bestaat 120 jaar: “Opvang is nu maatschappelijk geaccepteerd”

Kinderopvangorganisatie SKSG bestaat vrijdag precies 120 jaar. Dat gaan ze de komende weken uitgebreid vieren.

In het begin heette de kinderopvang nog een kinderbewaarplaats, die was bedoeld voor jonge kinderen uit arme gezinnen. SKSG ontstond toen aan het eind van de negentiende eeuw de kledingindustrie opkwam in Groningen, wat betekende dat steeds meer vrouwen gingen werken. “Toen kwam er de behoefte om kinderen op te vangen,” vertelt Meike Emmelkamp, brand marketeer bij SKSG. “Eind 1901 ging een commissie die behoefte onderzoeken en toen ontstond de Vereniging tot oprichting en instandhouding van kinderbewaarplaatsen, de VOIK. Op 1 april 1902 opende vervolgens de eerste kinderbewaarplaats, op de plek waar nu de Oosterpoort staat. Je zag toen meteen dat veel kinderen werden opgevangen. Rond de Tweede Wereldoorlog werd dat weer wat minder, maar in de jaren ’70 en ’80 was er weer een toename en kwamen er wachtlijsten.” Het huidige SKSG ontstond in 1993 uit de wortels van de VOIK, toen die fuseerde met vier andere organisaties.

In die 120 jaar is er wel wat veranderd. “Vroeger was het echt een noodvoorziening. Eerst was het ook heel erg op hygiëne gericht, ze hadden grote zuigelingensterfte in die tijd. De eerste kinderbewaarplaatsen stonden ook onder toezicht van een arts. Vanaf de jaren ’80 zie je dat de kinderopvang steeds meer maatschappelijk geaccepteerd werd. In de loop van de jaren zijn we veranderd van arbeidsmarktinstrument, dus dat je er bent voor de ouders die werken, naar een ontwikkelinstrument. Wij staan ook voor gelijke kansen en vinden dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor alle kinderen.”