Minder openbaar vervoer in Groningen dreigt

nieuws
Foto: Andor Heij

De decentrale overheden, waaronder de provincie Groningen, denken dat er de komende jaren flink gesneden moet worden in het aanbod van het openbaar vervoer.

Het Kabinet verlengt de financiële steun aan het OV tot het einde dit jaar, maar daarna wordt er geen zekerheid geboden, zeggen de provincies en de regio’s Amsterdam en Den Haag – Rotterdam.

In de coronaperiode bleef het OV rijden voor mensen in de zorg en andere vitale beroepen, ondanks dat de reizigersaantallen fors afnamen. Het OV was voor deze beroepen onmisbaar.

Het reizigersaantal is nog steeds lager dan normaal en is waarschijnlijk pas in 2025 weer op het niveau van 2019. Tot die tijd moet het Kabinet het OV blijven steunen zeggen de regionale overheden.

“Het OV en veel reizigers worden de dupe”, aldus bestuurders Fleur Gräper-van Koolwijk (provincie Groningen) en Egbert Vries (Vervoerregio Amsterdam), woordvoerders namens de decentrale overheden. “We hebben met het kabinet afgesproken elkaar in deze crisis vast te houden. Het OV was en is immers een vitale sector. We hebben middelen uitgetrokken om het OV tijdens Covid in stand te houden. Het kabinet rond de 2,5 miljard, provincies en regio’s zo’n 500 miljoen. Dat dreigt nu weggegooid geld te worden. Juist nu na corona het gewone leven terugkeert en mensen weer steeds meer gebruik willen maken van het OV moeten we het OV leveren dat de reizigers nodig hebben.”