HANNN blijft Stichting FC Groningen in de Maatschappij nog drie jaar trouw

nieuws
Foto via Huis voor de Sport Groningen

Healthy Ageing Network North Netherlands (HANNN) heeft zich voor drie extra jaren verbonden aan Stichting FC Groningen in de Maatschappij. HANNN doet tot minimaal medio 2025 mee aan verschillende Meer en Beter bewegen-programma’s van de FC.

De diverse programma’s dragen bij aan meer gezonde jaren. Het gaat onder meer om beweegactiviteiten voor schoolkinderen, leefstijlprogramma’s voor volwassenen en Walking Sports voor ouderen. HANNN werkt mee aan het versterken van bestaande programma’s, zoals de FC Groningen Scholentour en het HANNN Walking Football Festival met de FC Groningen OldStars.

HANNN, opgericht in 2009, mobiliseert alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan een gezondere samenleving, en legt verbindingen tussen het formele gezondheidssysteem en gezondheidsinitiatieven van inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de gezonde huiskamer en de website meergezondejaren.nl. ven. HANNN is al jaren aan de maatschappelijke stichting van FC Groningen verbonden. Sinds Stichting FC Groningen in de Maatschappij de focus op het bestrijden van bewegingsarmoede heeft gericht, passen beide partners nog beter bij elkaar.

Simon Cageling, manager van Stichting FC Groningen in de Maatschappij: “We weten heel goed dat FC Groningen het probleem van bewegingsarmoede niet in haar eentje kan oplossen. Daar zijn veel goede partnerships voor nodig, met andere sportclubs, met het bedrijfsleven, met andere organisaties en instanties. Door de handen ineen te slaan en nog intensiever samen te werken tijdens de beweegprogramma’s Scholentour en OldStars kunnen we de volgende stappen zetten.”