Geoorde futen strijken neer op vloeivelden: “Sommigen zijn al aan het baltsen”

nieuws
Foto: Maga-chan - photo taken by Maga-chan, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1541998

Op de voormalige vloeivelden van het Suikerunieterrein bij Stad hebben minimaal vijftien geoorde futen hun intrek genomen. Dat laat directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap op sociale media weten.

Volgens Glastra waren sommige geoorde futen al aan het baltsen. Bij baltsen wordt geprobeerd om een partner aan te trekken en over te halen tot paring. In Nederland staat de geoorde fuut te boek als een zeer schaarse broedvogel. Broedpaartjes worden voornamelijk aangetroffen in Drenthe, Noord-Brabant en het noorden van Limburg.

Dat de geoorde fuut vanaf het voorjaar tot de herfst in de voormalige vloeivelden bivakkeert was bekend, en is tegelijkertijd één van de redenen waarom negen natuurorganisaties zich grote zorgen maken over het effect van woningbouw in het gebied. De gemeente wil op het terrein woningen realiseren, wat ten koste gaat van de natuur. Het plan is om de geoorde futen en vleermuizen te verhuizen, maar deze geplande natuurcompensatie gaat ten koste van één van de beste weidevogelgebieden in de provincie, Polder De Oude held. De afgelopen periode hebben natuurorganisaties voorstellen gedaan om een gebied aan te leggen met ruimte voor woningbouw en natuur. Omdat de gemeente hier niet in mee wil gaan zijn de organisaties in december naar de rechter gestapt.