WerkPro moet subsidie krijgen voor experiment om dakloze jongeren inkomen te geven

nieuws
Foto: Josiah Norton from FreeImages

Het Stadsbestuur is van plan om de stichting WerkPro een subsidie te geven voor een experiment waarbij vijf dakloze jongeren hulp krijgen op het gebied van wonen, werk en inkomen. De jongeren krijgen bij dit experiment een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om dakloze jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Aanleiding is een landelijk project dat in 2020 is gestart waarbij een aantal dak- en thuisloze jongeren, die geen financiële ondersteuning van hun ouders krijgen, een inkomen geboden wordt ter hoogte van de bijstandsnorm. Het doel van dit project was om jongeren de mogelijkheid te bieden, hun leven op orde te brengen en zich te richten op hun toekomst. Als jongeren in deze situatie vandaag de dag een beroep doen op de bijstandsuitkering, dan ontvangen zij de ‘jongerennorm’. Een bedrag waarbij ervan wordt uitgegaan dat ouders nog onderhoudsplichtig zijn. Is dat niet het geval, dan kan een beroep worden gedaan op de aanvullende bijzondere bijstand. Een proces dat ingewikkeld, tijdrovend en stressverhogend is. Een gegarandeerd inkomen biedt ruimte en rust.

Kleinschalig experiment
In Groningen wil men nu ook een kleinschalig experiment starten. “Het betekent dat we een groep van vijf jongeren een jaar lang van een gegarandeerd inkomen van €1.050 voorzien en hen ondersteuning bieden op het gebied van opleiding, wonen, werken en schulden”, laten wethouders Inge Jongman (ChristenUnie) en Carine Bloemhoff (PvdA) weten. “Voorwaarde is dat zij een individueel (bouw-) plan opstellen waarin wordt vastgelegd welke stappen zij daarvoor zullen zetten.” WerkPro heeft een aanbod gedaan om dit experiment uit te voeren.

Evaluatie
De wethouders laten weten dat het project gemonitord en geëvalueerd gaat worden. “Het succes ervan wordt beoordeeld op de mate waarin deze jongeren een stabiele situatie op het gebied van opleiding, wonen, werken en inkomen hebben en hoe zij dit ervaren.” Begin 2023 worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraad.