Volgende week gaan 39 bomen langs de Vondellaan tegen de vlakte

nieuws
Foto: Jeroen van Kooten voor Aanpak Ring-Zuid

Aanpak Ring-Zuid gaat volgende week 39 bomen kappen langs de Vondellaan. De kap is nodig om de Vondellaan opnieuw in te kunnen richten. Uiteindelijk komen er dertig bomen voor terug.

Op de Vondellaan en op de rotonde bij de Van Iddekingeweg komt een aparte fietsstrook. Maar hiervoor moeten de bestaande bomen langs de Vondellaan wel verdwijnen. De bomen moeten nu worden gekapt, omdat half maart het broedseizoen begint. Volgens Aanpak Ring-Zuid zijn de bomen niet geschikt om te verplaatsen, omdat ze niet een lange verwachte levensduur hebben.

Na de aanleg van de nieuwe fietspaden komen er nieuwe bomen terug. De nieuwe bomen zijn een mix van lindenbomen, die 10 tot 25 meter hoog worden.

Volgens Aanpak Ring-Zuid kan de bomenkap geluidsoverlast opleveren voor de bewoners van de Vondellaan en de aansluitende straten. Tijdens de werkzaamheden geldt er een parkeerverbod op de Vondellaan ten noorden van de rotonde, met uitzondering van de schuine parkeervakken aan de westzijde van de straat.