Provincie en gemeente hopen op steun uit Den Haag en Brussel voor mobiliteit en woningbouw

nieuws
Foto: Provincie Groningen

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Philip Broeksma overhandigden maandagmiddag de eerste exemplaren van het ‘bidbook mobiliteit’ voor Groningen aan ministers Hugo de Jonge (VROM), Mark Harbers (IenW) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW).

Met het bidbook willen de gemeente en de provincie hun mobiliteitsplannen beter onder de aandacht brengen in Den Haag en Brussel. De twee Groningse overheden willen met het document laten zien dat de regio in staat is om een groot deel van de landelijke opgave rond wonen, energietransitie, gezondheid en digitalisering op te vangen. Daarmee hopen de provincie en de gemeente op financiële bijdrages van het Rijk en de EU.

Het bidbook geeft verschillende voorbeelden van hoe duurzame mobiliteit in Groningen hier een bijdrage aan levert. Zo loopt Groningen al voorop met de vernieuwde doorontwikkeling van het hoogwaardige openbaar busvervoersysteem (Bus Rapid Transit netwerk) en een testcentrum voor buistransport (Hyperloop). Ook vinden er experimenten plaats met autonoom vervoer, zoals zelfrijdende shuttlebusjes, automatisch bestuurde treinen en vervoer via drones.

Het bidbook van Groningen is hier te lezen.