Praedinius Gymnasium in actie voor Oekraïne

nieuws
Foto: Willemijn Kemp

Het Praedinius Gymnasium is een actie gestart om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

“We hebben als school een eigen pagina aangemaakt voor de Giro 555-actie”, vertelt conrector Lynette Vos. “Voor ons als school was het direct vanaf het begin duidelijk dat we in actie moesten komen. Eigenlijk om verschillende redenen. Als school hebben we bijvoorbeeld al jaren contact met de regio Moermansk. Dit is in het kader van de stedenband Groningen-Moermansk. Ook bieden we als school het eindexamenvak Russisch aan. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we een aantal leerlingen met een Oost-Europese achtergrond op onze school rond hebben lopen.”

Bij Russisch wordt al snel de link gelegd met Rusland maar door de eeuwen heen wordt de taal ook in diverse andere landen in het oosten van Europa gesproken. Daarbij moet gedacht worden aan de voormalige Sovjetrepublieken en de voormalige Warschaupactlanden. Ook in Oekraïne spreekt een groot deel van de bevolking Russisch. “We hebben op school een gezamenlijke aftrap gedaan en hebben daarbij iedere klas uitgedaagd om in actie te komen. Dan kun je denken aan het bakken van koekjes, het inzamelen van lege flessen tot het organiseren van een sponsorloop of het geven van een benefietconcert.”

Het geld dat ingezameld wordt, wordt overgemaakt naar Giro 555, en gaat gebruikt worden voor het organiseren van schoon drinkwater, medische zorg, voedsel en onderdak. “Verschillende klassen zijn voortvarend gestart, en her en der zijn er ook al wat acties geweest.” De actie loopt tot en met 4 april.