Plannen voor wandelroute en ontvangstcentrum klooster Yesse

nieuws

De Stichting Het Groninger Landschap heeft een perceel grond gekocht ten noorden van het voormalige klooster Yesse in Haren. Daar komt wellicht een ontvangstruimte. Dat is vrijdag bekend geworden.

Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap maakte het nieuws bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst rond het 15-jarige bezoekerscentrum Klooster Yesse. De Stichting gaat de grond benutten om een rondwandeling mogelijk te maken tussen het vroegere kloosterterrein en het archeologisch park De Vork. Ook zijn er plannen om het bezoekerscentrum van Yesse te vervangen door een ontvangstruimte voor schoolklassen en groepen belangstellenden.

Burgemeester Koen Schuiling zei de plannen om de geschiedenis van een klooster een plek in het toekomstige Museum aan de A te geven, van harte aan te bevelen: “De aanleg van een opstelterrein voor treinen in het gebied De Vork leverde een ‘archeologische verrassing’ op. Nu ProRail daar een archeologisch park heeft ingericht, verdient het alle steun om dat park vanaf Yesse toegankelijk te maken.” De burgemeester zegde toe hier onderzoek naar te laten doen.

Het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse stond tussen 1215 en 1594 op deze locatie. De Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse organiseert eind april een driedaags festival, genaamd ‘Van Yesse naar Sint Jan’. Er zijn dan lezingen, exposities, een film en een processie van Yesse naar de Martinikerk, waar in de middeleeuwen een reliek van Johannes de Doper (Sint Jan) werd bewaard.

Foto: Marco Glastra (Yvonne Flikkema)