“Plaats dove Oekraïense vluchtelingen op de juiste plek, en stop ze niet lukraak in hotels”

nieuws
Foto: Willemijn Kemp

Bij de plaatsing van Oekraïense vluchtelingen gaat niet alles van een leien dakje. Zo worden vluchtelingen die doof zijn naar de verkeerde locaties gebracht, en lijkt er niet geluisterd te worden naar initiatieven uit de samenleving om dit beter te organiseren.

“We hebben het over een landelijk probleem”, vertelt Willemijn Kemp, die betrokken en begaan is met de vluchtelingen die in het Nescio Hotel in Haren verblijven. “Ik krijg in mijn netwerk verhalen te horen dat dove vluchtelingen lukraak naar locaties worden gebracht. Zo zijn er onlangs drie dove Oekraïense vluchtelingen, samen met andere vluchtelingen, ondergebracht in een hotel. Maar dat zorgde voor grote problemen. Deze dove vluchtelingen begrijpen geen Nederlandse en Engelse gebarentaal. Ze konden met niemand communiceren. Begrepen de hotelregels niet. En ze hoorden de klop op de deur ook niet als iemand hen eten kwam brengen.”

Gevaarlijk
Volgens betrokkenen is het ook gevaarlijk. “Als personeel in hotels op deuren klopt als er eten is, dan laat dit zien dat er geen kennis is hoe er omgegaan met worden met dove mensen. Vaak zijn er in deze gebouwen ook geen waarschuwingssystemen, zoals lichtflitslampen bij bijvoorbeeld brandmeldingen. Daarnaast hebben WiFi-systemen niet een volledig bereik, terwijl dove mensen dit hard nodig hebben om te kunnen beeldbellen in hun taal, in de Oekraïense gebarentaal, of om contact te hebben met een vrijwilliger in de Russische of Nederlandse gebarentaal of via het International Sign.”

“Mailtjes worden niet beantwoord”
Volgens Kemp is het belangrijk dat deze mensen op de juiste plek worden opgevangen, waarbij ze geclusterd kunnen leven en in de nabijheid zijn van tolken die bekend zijn met de Russische/Oekraïense gebaren. “In Nederland hebben we vijf locaties met een dovengemeenschap, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Sint-Michielsgestel en Groningen. In Groningen is het Dovenclubhuis inmiddels in actie gekomen. Zij hebben de gemeente gemaild dat zij graag iets zouden willen betekenen. De twee mailtjes die zij verstuurd hebben, zijn tot op heden echter onbeantwoord gebleven. Van de stichting Dovenschap weet ik dat zij er landelijk mee bezig zijn, om dit op de kaart te krijgen.”

Guyot
Op de dovenschool in Haren staat alles ook gereed. “Guyot heeft aangegeven dat dove vluchtelingen een groot deel van de dag mee kunnen draaien in hun programma. Waar het om gaat is dat ze ook onderdak nodig hebben. Dat zou geregeld moeten worden. Daarnaast moet centraal geregeld worden dat vluchtelingen op de juiste plek opgevangen moeten worden. Dat als blijkt dat ze doof zijn, dat ze dan een plek krijgen toegewezen in de buurt van één van de dovengemeenschappen.”