‘Niet te snel weer sporten na voorste kruisband blessure’

nieuws

Mensen die na een blessure van de voorste kruisband terugkeren naar de sport hebben baat bij een aantal specifieke testen en intensieve revalidatie. Dat staat in een proefschrift waarop Wouter Welling op 30 maart promoveert aan de RUG.

Terugkeren in de sport na een voorste kruisband blessure is niet voor iedereen weggelegd. Volgens Welling leidt een reeks specifieke testen voor het meten van onder meer de spierkracht, stabiliteit, bewegingskwaliteit en psychologische gereedheid, tot een beter onderbouwd besluit wanneer de sporter dit weer kan. Zijn onderzoek laat verder zien dat meer krachttraining in het revalidatieprogramma er voor zorgt dat meer sporters de noodzakelijke spierkracht voor een veilige terugkeer naar hun sport weer behalen.

Blessures van de voorste kruisband komen relatief veel voor in sporten met veel draaibewegingen en/of landingen na een sprong, zoals voetbal, basketbal en handbal. Na een operatie aan de voorste kruisband verwacht bijna elke sporter zonder restricties weer te kunnen deelnemen aan zijn of haar sport. Dat is echter slechts bij 65 procent van de patiënten het geval. Welling heeft testen ontworpen waarmee aan het eind van de revalidatieperiode bekeken kan worden of de sporter fysiek en mentaal klaar is om terug te keren in de sport.