Miljoenen beschikbaar voor innovatieve mkb-bedrijven in Groningen

nieuws
Foto via Pixabay

Ondernemers die actief zijn op het gebied van innovatie kunnen vanaf april en juni aanspraak maken op geld uit de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland stellen gezamenlijk ruim zeven miljoen euro beschikbaar voor de twee subsidieregelingen.

De twee subsidieregelingen (MIT Haalbaarheid en MIT R&D Samenwerking) worden voor 55 procent gefinancierd door het Rijk en voor 45 procent gefinancierd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De subsidies werden al eerder beschikbaar gesteld. In de vorige regeling is subsidie verleend voor onder andere de ontwikkeling van een systeem voor de ontzilting van brakwater, een biobuis met afbraaktrigger en een energienet op wijkniveau waarmee woningen binnen een wijk energie met elkaar uitwisselen.

“De subsidies bieden volop interessante kansen voor bedrijven die werken aan technische innovaties en digitalisering”,aldus Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. “De MIT is een geweldige regeling om het innovatieve mkb te stimuleren. Onze midden- en kleinbedrijven zijn belangrijk voor onze economie. Daarom roep ik hen op gebruik te maken van de MIT.”

Subsidie bij de MIT Haalbaarheid is aan te vragen via SNN vanaf 12 april. De MIT R&D Samenwerking gaat op woensdag 1 juni open. Aanvragen kan via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.