Gemeentebestuur wil compensatie energieprijzen vanaf volgende week zelf voorschieten

nieuws
Foto: Chronomarchie via Pixabay

Het gemeentebestuur van Groningen wil volgende week maandag beginnen met het voorschieten van de tweehonderd euro compensatie voor de gestegen energieprijzen. De gemeente schiet het geldbedrag dan zelf voor, in afwachting van geld uit Den Haag.

Het Rijk kondigde half december aan dat mensen met een laag inkomen voor tweehonderd euro worden gecompenseerd voor de gestegen gasprijzen. Maar het Rijk heeft het  budget hiervoor nog niet aan gemeenten uitgekeerd. Dat gebeurt pas in mei.

Voorstel ligt dinsdag bij college

“Gezien het feit dat een deel van onze inwoners in een situatie van armoede verkeert, wil het college de onzekerheid en de
daarbij komende stress over de uitbetaling van de voorgenomen compensatie niet langer laten voortduren”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Daarom ligt er dinsdag een voorstel in het college om zo snel als mogelijk deze compensatie uit te gaan keren. We streven ernaar om met de uitbetaling te starten vanaf maandag 21 maart.”

TONK-geld ingezet

De gemeente gaat een deel van het overgebleven geld uit de TONK-regeling gebruiken voor de snelle compensatie (de regeling voor huishoudens die door de coronacrisis hun vaste lasten niet meer konden betalen). De gemeente haalt zo’n twee miljoen euro uit deze pot voor de energiecompensatie.

‘Nu al mensen in de problemen’

Volgens het college zijn er nu al mensen in de problemen gekomen door de gestegen energieprijzen. De gemeente is al begonnen met het helpen van deze mensen. “Dat betekent dat we bijstandsgerechtigden zo snel als mogelijk ambtshalve deze energie-uitkering gaan verstrekken”, aldus het gemeentebestuur. “Zij hoeven hiervoor dus geen aanvraag in te dienen.”

College wil volgende week maandag beginnen met betalen

Andere mensen met een laag inkomen moeten wel zelf deze energietoeslag gaan aanvragen. Het college wil volgende week maandag beginnen met het uitbetalen van de energiecompensatie.