DUO en Hanzehogeschool gaan samenwerken op ICT-gebied

nieuws
Foto: Digital Society Hub

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Hanzehogeschool Groningen bundelen de krachten op het gebied van ICT. De twee instellingen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een snelle, veilige en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven.

Harmen Harmsma, Directeur-Generaal van DUO en Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, ondertekenden maandag een overeenkomst voor een meerjarige samenwerking.

Voor de samenwerkingen is het DIT-lab (Discover Innovations of Tomorrow) ingericht bij de Digital Society Hub op de Zernike Campus. Het nieuwe lab brengt expertise uit verschillende ICT-hoeken samen en draagt met onderzoeken bij aan de ontwikkeling van een snelle, veilige en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven.

Het programma zorgt voor de uitwisseling van expertise voor beide organisaties:  “Hoe mooi is het dan om samen met talenten uit het onderwijs te verkennen wat er allemaal mogelijk is en van elkaar te leren”, aldus Harmsma. “Daarnaast is goed ICT-personeel schaars. Met deze samenwerking hopen we aan de ene kant expertise uit te wisselen, maar ook potentieel personeel aan ons te binden.”