Wethouder over energietransitie: “Bomen gaan voor zonnepanelen”

nieuws
Foto: Patrick Moore from FreeImages

Bewoners wiens daken door bomen in de schaduw staan hoeven er niet op te rekenen dat de kettingzaag in dit groen wordt gezet. Dat kreeg fractiemedewerker Jalt de Haan (CDA) woensdagmiddag te horen van de wethouder.

De Haan had het Stadsbestuur om opheldering gevraagd. Bij de partij waren berichten binnengekomen van bewoners aan de Framaheerd in Beijum. “Het gaat over de spanning die er kan bestaan tussen het behoud van bomen en groen en de aanleg van zonnepanelen op daken”, introduceert De Haan het onderwerp. “Op sommige adressen is er dusdanig veel schaduw als gevolg van bomen, dat zonnepanelen niet zinvol zijn om aan te leggen. Dit maakt de energietransitie voor deze inwoners lastig. Overigens speelt dit niet alleen in Beijum, maar krijgen we zulke geluiden ook te horen uit Vinkhuizen.”

Wethouder Broeksma: “Bomen op publieke gronden wijken niet voor zonne-energie”
Wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Energie: “We zijn op de hoogte van de situatie. Ambtenaren hebben via de mail en telefonisch contact gehad met de bewoners. Ook zijn er persoonlijke gesprekken geweest. En we erkennen zeker het dilemma dat speelt. Het dilemma enerzijds tussen groen en anderzijds het produceren van hernieuwbare energie.” Broeksma vertelt dat in 2016 besloten is dat bomen op publieke gronden niet wijken voor het opwekken van zonne-energie. “Bomen in openbaar groen prevaleren boven zonnepanelen. Op particuliere gronden is een kapvergunning wel mogelijk als zonnepanelen aantoonbaar een derde minder energie opwekken door de aanwezigheid van een boom.”

Postcoderoosprojecten
Toch betekent dit volgens Broeksma niet dat bewoners daarmee de mogelijkheid wordt ontnomen om hun duurzaamheidssteentje bij te dragen. Zo kunnen mensen meedoen aan collectieve zonnedakprojecten zoals bijvoorbeeld postcoderoosprojecten. “Hiervan zijn inmiddels enkele succesvolle projecten gerealiseerd. Het blijft een lastige belangenafweging, maar in dit geval hebben wij onze regelgeving vastgelegd waarbij groen in de openbare ruimte boven groene-energie staat. Jaarlijks evalueren we dit beleid, en kijken we of er aanpassingen zijn of het beleid moet worden aangepast. Een evaluatie is onlangs afgerond, en ons standpunt is nog steeds geldig.”

Fractiemedewerker Jalt de Haan (CDA): “Is snoeien niet een optie?”
De Haan: “Maar kan er dan door middel van het snoeien van bomen niet er voor zorgen dat zonnepanelen meer rendabel worden? En hoe zit het met nieuwbouwwoningen?” Broeksma: “Bij het snoeien van de boom kijken we naar de staat van de boom, hoe gezond deze is. In Beijum is er sprake van snel groeiend hout. Op een gegeven moment kan zo’n boom vervangen worden als het einde van de levensduur in zicht komt. Je kunt het dan vervangen door minder snel groeiend hout en die wat lager blijven. Overigens, er zijn wel meer daken niet geschikt voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld vanwege de bouwconstructie of omdat ze op het noorden staan gericht. Voor al deze woningen zijn er dus de alternatieven als bijvoorbeeld de postcoderoosprojecten.”