Tijmen Hordijk is het eerste gezicht dat Wijkmakers smoel moet geven

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Tijmen Hordijk is aangesteld als programmaleider van Wijkmakers. Hordijk wordt verantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van het programma.

Wijkmakers ging afgelopen herfst van start op het festival Let’s Gro. Het is de nieuwe academie voor dorps- en wijkvernieuwing in de gemeente Groningen. De bedoeling is dat er een onafhankelijke broedplaats gecreëerd wordt waarin er wordt samengewerkt aan wijken en buurten. Hordijk is opgeleid als architectuur- en stedenbouwhistoricus, maar zegt zelf liever met mensen dan met stenen te werken. “In Wijkmakers komt alles bij elkaar wat ik belangrijk vind: werken aan betere wijken en mensen helpen zichzelf te ontwikkelen. Ik houd ervan om samen iets nieuws te bouwen”, vertelt Hordijk. “Wijkmakers moet echt een groeiplek zijn, voor onze partners, voor de deelnemers, maar ook voor ons nieuwe team. Samen met de zakelijk leider ga ik op zoek naar meer Wijkmakers die samen willen werken aan het verbeteren van de stad en de ontwikkeling van mens- en denkkracht in de wijk.”

De wijken in
Hordijk neemt het stokje over van projectleider en kwartiermaker Wietske Schober. Hordijk, die zelf in de Korrewegwijk woont, wil de komende tijd graag de wijken in. “Het liefste zit ik de ene maand in de ene wijk, en dan de andere maand weer in een andere wijk. Zo zijn we zichtbaar en kunnen we helpen een brug te slaan tussen mensen in de wijk en de mensen die in en aan de wijk werken.”

Zestien organisaties aangesloten
Volgens Hordijk staat Wijkmakers voor leren over en werken aan de wijk: “En dat kan alleen met partners. Met een diverse groep mensen en organisaties die het samen doen. We zorgen voor ontmoeting, ontwikkeling en uitwisseling aan de hand van concrete vragen uit de wijk. Alles is gericht op het versterken van de wijken en de mensen.” Bij Wijkmakers zijn inmiddels zestien organisaties en bedrijven aangesloten. De komende periode wordt er nog een zakelijk leider benoemd. Hordijk zal samen met deze zakelijk leider het directieteam vormen.