Taken failliet verklaard MartiniZorg worden ondergebracht bij verschillende partijen

nieuws
Foto Chris Bakker

De taken van MartiniZorg worden ondergebracht bij verschillende andere partijen. Dat laten wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) en Inge Jongman (ChristenUnie) in een brief aan de gemeenteraad weten.

MartiniZorg werd op 25 januari failliet verklaard. Het nieuws zorgde voor onrust bij inwoners en werknemers. De afgelopen periode is gekeken hoe zo snel mogelijk contracten met nieuwe zorgverleners afgesloten kunnen worden. “Continuïteit van zorg staat bij alle partijen centraal. Omdat MartiniZorg diverse soorten zorg en ondersteuning verleent aan inwoners, wat vanuit verschillende partijen en wetgeving wordt gefinancierd, kost het tijd om alles voor iedereen goed te kunnen regelen”, schrijven de wethouders. De gemeente, Menzis en het RIGG staan in nauw contact met de curator. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk personeel over te nemen en dat iedereen de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Jeugdzorg en Wmo
Vorige week hebben geïnteresseerde partijen hun aanbod kenbaar kunnen maken. De gemeente liet toen al weten dat Jeugdzorg en Wmo zorg overgaat naar een combinatie van La Haciënda en Coöperatie Dichtbij. De Huishoudelijke Hulp gaat naar MIEP. Bij deze overnames worden alle cliënten en personeelsleden overgenomen. De Wmo begeleiding wordt overgenomen door het GON of door een onderaannemer. Hierbij wordt geen personeel overgenomen.

Oosterparkheem
MartiniZorg was actief op twee locaties: in de Oosterparkheem en de Gabriëlflat. De Wlz zorg in de Oosterparkheem wordt overgenomen door TSN. In het complex wordt een deel van de appartementen door Woonzorg verhuurd, een ander deel werd door MartiniZorg gehuurd. “Bewoners die zelfstandig woonruimte huren krijgen Wlz zorg voortaan dus via TSN. Bewoners van Oosterparkheem die via Martinizorg huurden en Wlz zorg kregen, daarvan worden de huurcontracten opgezegd. Voor deze bewoners wordt een andere plek gezocht.” In de brief laat men verder weten dat het contract voor Beschermd wonen al voor het faillissement was beëindigd. Wel wordt er nog woonruimte gezocht voor twee mensen.

Gabriëlflat
Ook in de Gabriëlflat worden bewoners ondersteund door MartiniZorg vanuit de Wlz. Ook voor hen geldt dat TSN deze taken overneemt. “Voor een aantal bewoners is de verwachting dat zij vanwege hun zorgvraag zullen moeten verhuizen. Dit zal in afstemming tussen Menzis en de betreffende cliënten geschieden.” De dagbestedingsruimte op deze locatie wordt gesloten omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.

Onvoldoende geld voor voedsel
In de brief gaan de wethouders ook in op verschillende signalen die de afgelopen weken naar buiten zijn gebracht. Zo zou er op de locatie Oosterparkheem onvoldoende geld zijn geweest voor voedsel. De wethouders laten weten dat er een kort moment is geweest, tussen 24 en 27 januari, dat een account bij een supermarkt is stopgezet vanwege het faillissement. Medewerkers moesten zelf de kosten van de boodschappen voorschieten, maar deze bedragen zijn inmiddels, of gaan, gecompenseerd worden. Inmiddels is het account weer hersteld.

Zorgen over veiligheid
Daarnaast zijn er zorgen over de veiligheid. De wens is dat er drie medewerkers in dienst zijn. MartiniZorg krijgt dit echter niet rond vanwege ziekte en gebrek aan personeel. “Er zijn nu twee medewerkers aanwezig van 15.00 tot 23.00 uur en in de nacht één medewerker. Daarnaast is er in de middag een bewaker vanuit Woonzorg en in de nacht een bewaker vanuit de curator aanwezig.” Verder laat men weten dat met WIJ Groningen is afgesproken dat zij actief de locaties bezoeken om bewoners bij te staan. Afgelopen vrijdag is het eerste bezoek geweest, deze week zijn er vervolgbezoeken.