Studentenclubs vrezen kwetsbare positie internationale studenten en eisen actie van kabinet

nieuws
Foto: Josiah Norton from FreeImages

Twee dagen voor het Tweede Kamerdebat over Internationalisering en Kennisveiligheid trekken studentenorganisaties aan de bel. Ze vinden dat er te weinig inspanning wordt geleverd om de problemen van internationale studenten te onderzoeken en op te lossen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) hopen dat de Tweede Kamer woensdag de minister de opdracht geeft om het jaarlijkse onderzoek naar actuele thema’s die onder internationale studenten spelen over te nemen. Ook roepen de studentenclubs de Kamer op de 56-uurseis te verlagen naar een 32-uurseis.

‘Veertien uur per week werken vaak onhaalbaar’

Deze 56-uurseis is een regel die stelt dat studenten uit de Europese Unie 56 uur per maand moeten werken om aanspraak te kunnen maken op studiefinanciering en het studentenreisproduct. “Studenten moeten door de 56-urennorm 14 uur per week werken. Dat is voor veel studenten onhaalbaar naast een voltijdsstudie”, aldus LSVb-voorzitter Ama Boahene. “Ze kunnen daardoor én niet lenen én verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij zouden net als Nederlandse studenten die cruciale financiële ondersteuning moeten krijgen.”

Eenzaamheid

Daarnaast is eenzaamheid een groot probleem. Bijna zeventig procent van de internationale studenten voelt zich meer of mindere mate eenzaam. Ook komen psychische klachten vaker voor bij internationale studenten. Tegelijkertijd is hulp vragen moeilijker voor deze studentengroep.

“We weten dat internationale studenten een kwetsbare groep vormen, en toch wordt er geen actie ondernomen om het welbevinden van deze groep beter op radar te krijgen”, aldus ISO-voorzitter Lisanne de Roos. “Structureel en gericht onderzoek naar onder meer het welbevinden, de huisvesting en sociale integratie van internationale studenten is nodig om écht te weten wat er leeft en speelt.”