PvdA: Huis van de Arbeid kan meer mensen aan de slag helpen

nieuws
Wethouder

De PvdA Groningen wil meer mensen aan de slag helpen. Daarom heeft de partij een nieuw plan ontwikkeld: het Huis van de Arbeid. Daar kan iedere Groninger terecht die de stap naar werk of scholing wil zetten.

Deze mensen moeten een werk- of scholingsgarantie krijgen. De PvdA verwacht dat de komende jaren enkele duizenden mensen extra aan de slag kunnen. “Nog te veel mensen staan langs de kant terwijl ze wel graag aan het werk willen,” zegt PvdA-lijsttrekker en wethouder Carine Bloemhoff van Werk & Onderwijs. “Tegelijk zijn er in veel sectoren grote tekorten aan werknemers. Iedereen die bij het Huis van de Arbeid aanklopt krijgt de garantie op een praktijkopleiding of werktraject richting kansrijke beroepen.” Gedacht wordt aan de zorg, techniek en bouw.

Om dit te financieren willen de sociaal-democraten een WerkFonds Groningen oprichten. Het fonds wordt gevuld met bijdragen uit WerkInZicht (de samenwerkende gemeenten, provincie en UWV) en Europese fondsen. Ook van werkgevers wordt een bijdrage gevraagd, want het is ook in hun belang om meer goed geschoolde medewerkers te krijgen.

Het plan richt zich niet allee op mensen in de bijstand of de WW, maar ook op mensen die geen uitkering hebben (omdat ze een partner hebben) of bijvoorbeeld ZZP’ers.