Pilot moet Groninger huisartsen inzicht geven in ruimte spoedeisende hulp

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Huisartsen in Groningen, Friesland en Drenthe krijgen vanaf volgende maand de mogelijkheid om te zien in welke ziekenhuizen er voldoende plek is op de spoedeisende hulp. Minister Kuipers maakte dat deze week bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

De Capaciteitsmonitor Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) wordt al sinds 2018 gebruikt in NoorD-Nederland, maar was tot nu toe met name bedoeld voor andere zorgonderdelen. Onder meer ambulancediensten maakten gebruik van het systeem, zodat zij kunnen anticiperen op drukte op een Spoedeisende Hulp (SEH) en naar een ander ziekenhuis kunnen rijden.

Maar Kuipers maakt het systeem, bij wijze van proef, nu ook beschikbaar voor huisartsen in het Noorden. Dat doet de minister als reactie op de situatie die in september van dit jaar ontstond in meerdere noordelijke ziekenhuizen. Patiënten werden toen naar een SEH gebracht terwijl er geen bedden vrij waren in de ziekenhuizen waar een zogenaamde ‘stop’ was afgekondigd. Er waren wel bedden beschikbaar in andere ziekenhuizen. De proef vindt plaats naast een ander pilotproject met een zogenaamde ‘meldkamerregisseur’.

Volgens Kuipers is het aantal ‘stops’ op de noordelijke SEH’s inmiddels afgenomen, zowel in aantal als in tijdsduur. “Sinds de monitoring zijn de afspraken tussen ziekenhuizen en ambulancediensten in de regio Noord-Nederland verder verfijnd. Voor wat betreft gelijktijdige SEHstops is een proef gaande met de functie van “meldkamerregisseur”. Tot op heden heeft de
meldkamerregisseur geen actie hoeven ondernemen; hier was geen aanleiding toe aangezien het aantal SEH-stops is teruggelopen.”