Met deze zes verkeersfases krijgt Groningen te maken tijdens Operatie Julianaplein

Het verkeer wat normaliter gebruik maakt van het Julianaplein, krijgt tijdens de dertien weken durende ombouw van het verkeersknooppunt te maken met afsluitingen in zes verschillende fases. Elk van deze periodes brengt verschillende afsluitingen met zich mee. In het overzicht hieronder is te zien hoe de afsluitingen rond het Julianaplein verlopen tijdens de hele verbouwingsoperatie.

De eerste fases is er één van korte duur. In het eerste weekend (11 t/m 14 februari) wordt er gewerkt aan de rijbaan voor het verkeer dat van Assen richting Hoogezand gaat. Een groot deel van deze weg ligt er al, maar wordt tijdens deze periode aangesloten op de bestaande wegen. Het hele Julianaplein is dan afgesloten.

In de daarop volgende twee weken (14 t/m 25 februari) wordt er gewerkt aan de westzijde van het Julianaplein. Tijdens deze periode is de Hereweg dicht vanwege de sloop van de Papiermolentunnel.  Tijdens het daaropvolgende weekend is het hele Julianaplein dicht, behalve de nieuwe rijbaan voor verkeer vanaf Assen richting Hoogezand.

Volgens Aanpak Ring-Zuid is de vierde fase, die duurt van 28 februari tot en met 28 maart, vrijwel gelijk aan de vorige, met als enige verschil dat de rijbaan vanuit de richting Hoogezand-Assen nu open is, over de nieuwe rijbaan.

De vijfde fase is de langste van allemaal. Het werk verplaatst zich dan naar de oostkant van het verkeersknooppunt. Deze zijde gaat dan dicht (inclusief de eerder genoemde weg tussen de richtingen Hoogezand en Assen), maar de westkant van het plein gaat dan juist weer open. De tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal wordt in gebruik genomen, waardoor het verkeer nu wel vanuit de richting Assen naar de richting Drachten kan rijden. De route vanuit Assen naar Hoogezand is dan juist dicht.

Het slotweekend is bedoeld om het tijdelijke Julianaplein gebruiksklaar te maken. Dan worden alle nieuwe, tijdelijke op elkaar aangesloten en is het Julianaplein is helemaal dicht. Op de maandagochtend van 9 mei wordt het  tijdelijke Julianaplein in gebruik genomen.

Kijk voor meer informatie over omleidingen de website van Aanpak Ring-Zuid over Operatie Julianaplein.

  • Alle bovenstaande afbeeldingen zijn van Aanpak Ring-Zuid