Informatievoorziening Ring-Zuid naar Staten en Raad niet correct

nieuws
Foto: Europaplein

De gemeenteraad en de Provinciale Staten zijn niet goed geïnformeerd door respectievelijk het gemeente- en het provinciebestuur over Ring-Zuid, nadat bekend werd dat het project ernstige vertraging zou oplopen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Groningen.

Eind 2017 werd bekend dat het project Aanpak Ring Zuid (ARZ) niet tot en met vorig jaar zou gaan duren, maar tot en met 2024, dus drie jaren later. Pas veel later werd ook bekend dat het project 231 miljoen euro duurder zou worden dan de 321 miljoen die voor het project was begroot. Het onderzoek van de rekenkamer richt zich echter alleen op de vertraging, niet op de kosten.

Te laat geïnformeerd over vertraging

De overschrijding was in november 2017 al bekend bij de aannemerscombinatie (Heerepoort), het projectbureau (Aanpak Ring-Zuid) en bij het college van Gedeputeerde Staten. Maar uit het onderzoek van de rekenkamers blijkt nu dat het vervolgens nog een half jaar duurde voordat Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen over de vertraging werden geïnformeerd. Deze vertraging was inmiddels opgelopen tot ongeveer drie jaar. Al eind 2017 liet Heerepoort aan Aanpak Ring-Zuid weten dat de opdrachtgever verantwoordelijk zou zijn voor de meerkosten die door de vertraging zouden ontstaan. Ook die informatie werd niet gedeeld.

Nooit geïnformeerd over ‘hereiking’

Daarnaast zou er een zogenaamd ‘hereikingsbesluit’ genomen worden. Dit besluit was bedoeld om de financiële risico’s te beheersen, nog voordat er onomkeerbare werkzaamheden zouden beginnen. Aanpak Ring-Zuid ging echter niet akkoord met de plannen die Herepoort had voor dit herijkingsbesluit. Maar de Provinciale Staten zijn er nooit over geïnformeerd dat dit besluit vervolgens nooit is genomen. De beantwoording van Statenvragen was op bovengenoemde punten onhelder, zo stellen de onderzoekers.

Wob-verzoeken traag of niet afgehandeld

Hoewel Aanpak Ring-Zuid zelf goed haar best heeft gedaan om inwoners van Groningen van informatie te voorzien via haar website, kregen burgers die informatie opvroegen via de Wet Openbaarheid van Bestuur maar mondjesmaat reactie op de opgevraagde stukken. De provincie handelde de Wob-verzoeken over het project traag af en bij de gemeente bleken WOB-dossier onvolledig of zelfs onvindbaar.

Stads- en gemeentebestuur wijst conclusies af

De Gedeputeerde Staten en het college B&W zijn het niet eens met de conclusie dat zij hun bijbehorende regelgevende en controlerende organen te laat hebben geïnformeerd over de vertraging van het project. De twee bestuursorganen vinden dat zolang niet geheel zeker was of er vertraging zou zijn (en hoe groot deze was) dat het niet passend zou zijn om dit met de raad en de Staten te delen.

De besturen van de gemeente en de provincie stellen ook dat de informatievoorziening over de herijking wel adequaat was. Staten- en raadsvragen zijn altijd goed beantwoord, zo stellen de besturen. De Staten zien ook geen problemen bij de behandeling van de Wob-verzoeken. Het gemeentebestuur herkent dat wel en stelt de procedure hieromtrent te gaan verbeteren.