Blijdschap bij wethouder over voortgang basisbaan: vijftig deelnemers, nul uitvallers

Het experiment met de basisbaan in Groningen is tot nu toe een succesformule. Inmiddels zijn er vijftig mensen in de gemeente aan het werk via een basisbaan en van alle mensen die gestart zijn, is nog niemand uitgevallen.

Daarnaast is het ziekteverzuim onder de deelnemers bijzonder laag (3,6 procent), zo blijkt uit een tussenevaluatie van het basisbaan-experiment. Verreweg de meeste deelnemers zijn er qua inkomen en qua welzijn op vooruit gegaan.

“Ik ben ontzettend blij met deze resultaten”, aldus wethouder Werk Carine Bloemhoff. “Basisbaners die ik spreek, geven aan dat het werk hen weer zelfvertrouwen en energie geeft. Ook voelen ze zich fitter en ervaren ze minder stress. Bovendien gaan ze er in inkomen op vooruit. Ik ben er van overtuigd dat de Basisbaan een prachtig instrument is om werkgelegenheid te creëren voor mensen die anders niet aan het werk kunnen komen, dat blijkt maar weer uit deze evaluatie”.

Het experiment basisbanen loopt tot eind 2023. Wat betreft Bloemhoff moet de basisbaan een structureel onderdeel van het arbeidsmarktbeleid in de gemeente blijven. Inmiddels is er ook landelijke interesse voor de manier waarop Groningen het instrument inzet. Ook verschillende politieke partijen hebben de basisbaan in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

“Ik vind dat gemeenten de ruimte en de middelen moeten krijgen van het rijk om de komende jaren te experimenteren met instrumenten als de basisbaan” besluit Bloemhoff. “We willen komende jaren veel meer Groningers een basisbaan bieden. Maar een structurele vormgeving van de banen vraagt om een andere (landelijke) financieringsmethode. Rijk en gemeenten kunnen er alleen gezamenlijk voor zorgen dat mensen voor wie de afstand tot betaald werk te groot is toch volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij”.