Studentenclubs in brandbrief: Verenigingen en sociëteiten zijn geen ‘gewone’ horeca’

Studentenverenigingen en (besloten) sociëteiten, zijn geen gewone, openbaar toegankelijke horecagelegenheden. Dat onderscheid moet het kabinet gaan maken in het coronabeleid, stelt de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), de koepel van studentenverenigingen in Nederland.

De LKvV stuurde maandag een brandbrief aan het kabinet, burgemeesters van studentensteden en het Veiligheidsberaad met een oproep om dit onderscheid te gaan maken.

“De afgelopen tijd zijn via de coronamaatregelen studentenverenigingen steeds beschouwd als reguliere horeca”, vertelt Eize Atzema, praeses van de LKvV. “Door die definitie en de verplichte harde sluiting konden onze tientallen verenigingen niet eens meer hun niet-horecagerelateerde activiteiten, zoals sportactiviteiten, studiefaciliteiten, theater- en muziekrepetities aanbieden. Ook niet in klein verband of in kleine groepen.”

Ook Groningse clubs willen verandering

“Ook de besturen van de Groningse studentenverenigingen worden elke dag opnieuw geconfronteerd met de mentale
gevolgen van zowel de coronacrisis als de coronamaatregelen”, zo stelt Contractus, de Groningse verenigingskoepel.“Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan sociaal contact op het gebied van cultuur, religie, sport, maatschappelijke
activiteiten en de verschillende manieren van zelfontplooiing die op studentenverenigingen plaatsvinden.”

Onmiddellijk actie

De organisaties willen dat daar nu een einde aan komt. De koepel wil, namens alle aangesloten verenigingen, nu in gesprek met kabinet, Veiligheidsberaad en de burgemeesters over de concrete invulling van dit onderscheid.

“Het is echt vijf voor twaalf om nu concreet te handelen voor verbetering van het studentenwelzijn”, besluit LKvV-praeses Atzema. “Onze verenigingen willen niets liever dan deel te zijn van de oplossing, maar daarvoor hebben wij binnen de maatregelen ruimte nodig om écht sociaal contact te faciliteren. Met alleen digitale activiteiten komen we er niet. Mentale gezondheid van jonge mensen verdient onmiddellijke actie.”