Stieneke van der Graaf terug als lid Tweede Kamer en enquêtecommissie gaswinning

Stieneke van der Graaf uit Groningen is dinsdagmiddag opnieuw beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Met haar terugkeer in het parlement neemt Van der Graaf ook weer zitting in de parlementaire enquêtecommissie rond de aardgaswinning in Groningen.

Van Der Graaf stond na de verkiezingen van maart vorig jaar te laag op de kieslijst om opnieuw een stoel te krijgen in de Tweede Kamer. Maar doordat Carola Schouten het ambt als Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft aanvaardt en het Kamerlidmaatschap neerlegt, kon Van Der Graaf toch weer plaats nemen in één van de blauwe zetels.

“Ik ervaar het als een groot voorrecht en ben dankbaar dat ik de mensen die mij hun stem en vertrouwen hebben gegeven alsnog mag vertegenwoordigen”, aldus Van Der Graaf.

Ook terug in parlementaire enquêtecommissie rond gaswinning

Van Der Graaf wil zich tijdens haar nieuwe Kamerperiode bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en Europa, binnenlandse zaken, infrastructuur, economische zaken, beroeps- en hoger onderwijs, cultuur en media.

Daarnaast neemt Van der Graaf opnieuw haar plaats in als lid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Een rol waarin Van Der Graaf ‘zeer gedreven’ te werk wil gaan, zo stelt ze: “De gevolgen van de gaswinning grijpen diep in in de levens van de mensen in Groningen. Het is daarom heel belangrijk om via een parlementaire enquête onderzoek te doen naar waarheidsvinding en er zo aan bij te dragen dat er recht wordt gedaan aan de mensen in Groningen.”