Minister vraagt spoedadvies Gezondheidsraad over boosterprik 12- tot 17-jarigen

nieuws
Bron: OOG Radio & Televisie

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd een spoedadvies uit te brengen over een boosterprik voor 12- tot en met 17-jarigen.

Voor deze groep een booster kan krijgen, moet de Gezondheidsraad een advies geven. De raad gaat zich de komende periode buigen over vragen of het zinvol is om deze groep een boosterprik te geven, en of iedereen in aanmerking moet komen, of bijvoorbeeld alleen de 12- tot en met 17-jarigen met een kwetsbare gezondheid. Onderdeel van de overweging is of het boosteren helpt bij het neerslaan van de Omikrongolf.

Op dit moment zijn er nog geen coronavaccins goedgekeurd als boosterprik voor 12- tot en met 17-jarigen. Mocht de Gezondheidsraad positief adviseren, dan is het mogelijk dat nog gewacht moet worden op een positief besluit van het Europees Medicijnagentschap, het EMA. Nederland kan er ook voor kiezen het gebruik van een vaccin voorlopig goed te keuren. De verwachting is dat het advies van de Gezondheidsraad binnen een paar weken op tafel ligt.